Coaching

Metoda doskonalenia i rozwijania umiejętności 

poprzez eliminację przeszkód i osiąganie celów.


Idee coachingu promują rozwój nowych strategii myśleniai działania, wydobywając 

mocne strony ludzi, pomagając im w omijaniu wewnętrznych barier i ograniczeń. 

 

Wyzwania, z jakimi radzi sobie coaching to:

 
•  Generowanie możliwości
•  Podejmowanie decyzji
•  Poprawianie komunikacji interpersonalnej
•  Podnoszenie motywacji
•  Zarządzanie czasem
•  Rozwiązywanie konfliktów
•  Poprawianie relacji w pracy
•  Rozwiązywanie problemów
•  Zarządzanie góra – dół
•  Uczenie się na popełnionych błędach
•  Harmonizowanie życia osobistego i zawodowego
•  i  inne...
 

Szukasz coachingu? Napisz...