Działy

Polecana literatura

[1] J. Reykowski, Procesy emocjonalne ; Motywacja ; Osobowość, PWN, Warszawa 1992,

[2] J.A. Stoner, R. E. Freeman i D. R. Gilbert Jr, Kierowanie,PWE, Warszawa 1997,

[3] J. Penc, Marketing w zarządzaniu. Kraków 2000

[4] Deci, Edward L. INSTRINSIC MOTIVATION. New York: Plenum Press, 1975.

[6] Stewart G. Skuteczne zarządzanie sprzedażą (Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 1996).

[7] R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997 rok, 

[8] Stanisława Borkowska, Strategie wynagrodzeń,Oficyna Ekonomiczna , Wrzesień 2004

[9] J.A.F. Stoner, Ch. Wankel, Kierowanie,

[10] J.A.F. Stoner, Ch. Wankel, Kierowanie,

[11] Por. J. Kozielecki, Koncepcje psychologiczne człowieka,

[12] J. Penc, Motywowanie w zarządzaniu, Kraków 2000,