Działy

Wypalenie zawodowe

Wykonywana przez nas praca ma duży wpływ na ocenę jakości naszego życia.Jest to przecież pewien schemat, który czy nam odpowiada czy nie, zajmuje nam dużo czasu i jest źródłem wielu emocji. Praca zawodowa, jest jedną z ważniejszych dziedzin naszego życia.

O tym czy grozi pracownikowi wypalenie zawodowe w dużym stopniu decyduje charakter wykonywanej pracy. Podwyższone ryzyko występuje w przypadku osób pracujących w duecie bądź grupie, gdzie wspólne podejmowanie decyzji bywa trudne, negocjacje i dojście do porozumienia również niosą ze sobą stres i godziny niepewności. Zjawisko wypalenia zawodowego charakteryzuje się bólem głowy, zmęczeniem, drażliwością, "wiecznym" zniechęceniem, znudzeniem lub zmiennością zachowań. Często towarzyszą mu objawy chorób kardiologicznych, emocjonalnych i depresyjnych. Takie osoby na początku wykonywania swojej pracy były zmotywowane, ale czas pokazał, że stawiane im obowiązki przerastają je psychicznie bądź fizycznie, i są one przemęczone lub wyczerpane.Ich wyobrażenie okazało się minąć z rzeczywistością, bądź ilość jak i zakres obowiązków przyczyniły się do tzw. "wypalenia". Jednak nie należy szukać źródła wypalenia zawodowego wyłącznie w osobie pracownika, jego nastawienia do pracy bądź znudzenia się nią. W dzisiejszych czasach rynek pracy bardzo czytelnie pokazuje, jak ciężko jest się utrzymać, jak wielka jest konkurencja, i jakie konsekwencje za to ponoszą nie tylko jednostki, ale i ogół. Niepokojące zjawiska mobingu, rywalizacja a także kiepska jakość kontaktów międzyludzkich, to negatywy niezależne od osoby wypalonej zawodowo. Sama przenośnia "wypalenie"- zawodowe, słusznie nawiązuje do zjawiska wypalenia. Określa je za pomocą porównania czegoś co płonie, i w końcu się wypala. Dlatego warto zwrócić uwagę na fakt, że ludzie dotknięci wypaleniem zawodowym, byli aktywni, ambitni i widzieli w tym cel a niejednokrotnie odnieśli wielki sukces zawodowy.

Powody wypalenia zawodowego są następujące:

- wpływ początkowego "zapalenia się" - określenie nieprzypadkowe. Najpierw trzeba się zapalić, aby było możliwe wypalenie. Tak więc początkowy entuzjazm może być przykładem "słomianego ognia".

- nieustająca obserwacja szefostwa oraz współpracowników, niepewna atmosfera w pracy

- nadgodziny, dużo czasu spędzanego w pracy - mało czasu na odpoczynek

- niezadowolenia klientów, praca z nieżyczliwymi ludźmi

Wypalenie zawodowe nie jest zjawiskiem chwilowym. Nie rozpoczyna się od "wczoraj" i nie trwa do "dzisiaj". Proces ten jest wieloetapowy, kumuluje się w nim wiele symptomów, informujących o pogłębiających się problemach.

Warto podjąć walkę o pracownika, który się wypalił, bo sukces i nowe pokłady energii są w zasięgu ręki.

Jak? Dzięki:

- Budowaniu pozytywnej atmosfery w firmie. Kultura panująca w pracy ma duże znaczenie na występowanie wypalenia zawodowego.

- Poszukaniu źródeł stresu, zanalizowanie ich i zlikwidowanie, często z pomocą odpowiedniej osoby - trenera.

- Zarządzaniu stresem (oraz jego przyczynami)

- Zorganizowaniu szkoleń i wyjazdów integracyjnych ( rozładowanie napięć, i skojarzenie tematu pracy z relaksem, zabawą)

- Zmianie spojrzenia i oceny sytuacji stresujących przez pracowników