Działy

TQM - Zarządzanie przez cele

Idea ta opiera się na rachunku efektywności, który wskazuje, że aby coś ulepszyć trzeba najpierw w to dużo zainwestować, więc jest to nieopłacalne.

TQM nie opiera się na wielkich inwestycjach, lecz na małych usprawnieniach.

Istotny jest wysiłek wszystkich pracowników w doskonalenie każdej dziedziny przedsiębiorstwa Pożądany efekt uzyskuje się poprzez małe, acz tanie kroki.

Ważna jest optymalizacja procesów, rozumiana jako wykorzystywanie prostych narzędzi,  synchronizację poszczególnych stanowisk aby oszczędzać koszty.

Ponieważ przedsiębiorstwo powinno brać na siebie społeczną odpowiedzialność, sukces odnosi się także do korzyści dla społeczeństwa , środowiska naturalnego itp. Przewaga nad konkurencją widoczna jest dopiero po dłuższym czasie i jest uwarunkowana stosowaniem metod zarządzania przez jakość.

 

"Kompleksowe zarządzanie jakością" opiera się na takich zasadach :

-zaangażowanie kierownictwa

-powszechne zaangażowanie całego zespołu -systemowe podejście do zarządzania -ciągłe doskonalenie -koncentracja na kliencie -skupienie się na faktach -korzystne relacje z dostawcami

 

Wdrożenie TQM bez wątpienia przynosi pozytywy firmie, takie jak:

- ściślejszy związek pracownika z firmą

- umiejętne kierowanie firmą

- jasny system oceny pracowniczej

-zaufanie klientów

-udział na rynku i wzrost sprzedaży

 

TQM jest swoistym sposobem na życie. Podjęta decyzja o wdrożeniu TQM jest jednoznaczna z zerwaniem 8 godzinnego systemu pracy. Praca staje się wyzwaniem, ale przynosi dużą satysfakcję i widoczne efekty. Wpajanie systemu innym zmienia także osobowość człowieka, co da się zauważyć po jakimś czasie i nie jest to złe.

TQM wychodzi z założenia, że przy właściwym (optymalnym) połączeniu opanowanych procesów uzyskujemy wynik, który zaspokaja potrzeby naszego klienta. System jest opisany jako filozofia bądź idea zarządzania organizacją.

Korzyści uzyskiwane z samego efektywnego wdrażania są duże. Wdrażanie TQMu jest czymś w rodzaju spokojnego i przemyślanego porządkowania organizacji, dlatego nie jest powiedziane, że koszty tego muszą być jednostkowo duże.

TQM to zbiorowy i wszechstronny wysiłek skierowany na doskonalenie organizacji. Najistotniejszym elementem jest człowiek. On ma największe możliwości , duże pole do popisu w zakresie jakości,  kultury organizacyjnej. Przy wdrażaniu TQM w przedsiębiorstwie najważniejsza a zarazem najtrudniejsza rola przypada przywództwie firmy. Jest to niebanalna sztuka do pojęcie, wymaga zatem pracy przy czujnym oku specjalisty- trenera.