Działy

KAIZEN

Kaizen jest filozofią postępowania, wywodzącą się z Japonii. Termin ten w tłumaczeniu dosłownym oznacza "dobrą zmianę" i jest rodzajem mądrości zarządzania. Charakteryzuje się niskokosztownym i zdroworozsądkowym podejściem do kierowania i administrowania. Ta koncepcja wymaga angażu pracowników każdego szczebla w poszukiwanie nowych idei  i udoskonalenie całej organizacji. Istotny jest fakt, że Kaizen nie tylko wywodzi się z Japonii, ale jest też częścią tamtejszej kultury. Wyróżnia się podejściem zarządu do pomysłów pracownika, bowiem pomimo ustalonych norm, jeśli pracownik ma pomysł na usprawnienie systemu,  podlega on analizie przez kierownictwo, a nie ignorancji. Jest to naturalny tamtejszy proces. Warto podkreślić, iż w Japonii kierownictwo chętnie przyjmuje każdą inicjatywę pracowników, co niekoniecznie spotykane jest w stylu zachodnich firm, gdzie sugestie pracowników są odbierane nieufnie i podejrzliwie. W Japonii szacuje się około 15 pomysłów zgłaszanych przełożonemu na pracownika rocznie. Między Japończykami a krajami zachodnimi w postrzeganiu systemu zarządzania nie tylko różnica kulturowa gra rolę, ale i orientacja kierownictw przedsiębiorstw zachodnich na wyniki. Zachodni przedsiębiorcy wdrażają kosztowne i czasochłonne zmiany, które są widoczne, i uważają, że to lepsze od małych, drobnych zmian. Japończycy stawiają na procesy a dopiero później obserwują wyniki, a w małych zmianach, widzą dużą oszczędność .Kaizen  to ciągły proces podnoszenia jakości produktu i firmy, ulepszania pracy i życia codziennego. Gdy dany proces produkcyjny osiąga wydajność spełniającą oczekiwania, jest to dobry moment na jeszcze większe usprawnienie tej działalności. Wprawę zarządzania wypracowuje sposób myślenia, którym poszukiwanie coraz to nowszych usprawnień i pomysłów na doskonalenie jakości, jest naturalne.

Kaizen w pracy:

Jak już zostało wspomniane, system ten domaga się ciągłej analizy procesów od całej załogi pracowniczej, w celu natychmiastowego eliminowania niedoskonałości. Menedżerowie mają za zadanie małymi krokami doskonalić całą organizację. Kaizen jest obecny w całym przedsiębiorstwie, a więc nie tylko kadra menedżerska ma za zadanie dbać o dobro firmy. Każdy może wyrazić swoją sugestię co do poprawy sprawności firmy, ponieważ nikt inny jak osoba na danym stanowisku, nie zna lepiej potrzeb ani wad swojego miejsca i swojej pracy. System ten nie poprzestaje jedynie na zgłoszeniu problemu, ale na jego rzetelnej analizie i rozwiązaniu. Od kierownika wymaga się pełne rozumienie roli wysiłku pracownika, również pomocy w usprawnieniu produkcji oraz wspomagania go. W roli pracownika leży rzetelnie wykonana praca, łącznie ze sprawdzeniem jej, działaniu i planowaniu, ze świadomością pełnego wsparcia kierownika. Należy również wspomnieć o "uczuleniu" Kaizen na straty. Bowiem system ten nie określa tylko w pojęciu finansowym, ale i działań, które zostały wykonane, ale nie przyniosły oczekiwanych rezultatów.

Wysiłek, czas oraz produkty wykorzystane są zatem nieefektywne. Do takich przedmiotów zalicza się również przestoje w pracy, wszelkie wadliwe produkty powstałe na lini produkcyjnej, a także produkty przewyższające oczekiwania klienta. Najważniejsze jest trafienie akurat w potrzebę klienta, bez żadnych strat. System Kaizen zdaje sobie sprawę,że niektóre straty są konieczne, ale część można wyeliminować wprowadzając odpowiednio kreatywne myślenie.

W Europie panuje przekonanie, że kaizen jest ciężkie w zaszczepieniu na rynku, ze względu na  częste niezadowolnie szeregowego pracownika przy linii produkcyjnej. Jednak należy zwrócić uwagę, iż fakt powstaje z przyczyny, jaką jest częste traktowanie takiego pracownika jako robota, który rzekomo nie jest kreatywny przy swojej rutynowej pracy. Kaizen wymaga opieki kierownictwa nad poczynaniami pracowników, wspierania ich oraz dawania motywacji. Motywacją jest np. wynagrodzenie za podsunięty pomysł, za jego wdrożenie. Maleje mobilizacja, kiedy pomysł jest zignorowany, ale należy pamiętać, że nikt tak dobrze nie zna się na danej pracy, jak osoba praktykująca ją. Kaizen, więc to praktycznie same korzyści dla organizacji, kadry kierowniczej oraz pracowników.

Dlatego warto się zastanowić nie "CZY", ale "KIEDY" wdrożyć w życie filozofię KAIZEN.