Działy

Lean Manufacturing

Lean Manufacturing to idea “uszczuplonej produkcji”.  Celem LM jest eliminowanie wszelkiego marnotrawstwa przedsiębiorstwa  w procesie wytwórczym, a  do tego typu zjawisk zalicza się: nadprodukcja, nadmierne zapasy, poprawianie braków, przemieszczanie materiału, zbędny ruch, oczekiwanie, zbędne przetwarzanie.  Do najgorszego rodzaju marnotrawstwa zalicza się niewykorzystanie potencjału ludzkiego, czyli wiedzy pracownika. Warunkiem powodzenia systemu, jest zainteresowanie i akceptacja wszystkich pracowników. Do wdrożenia LM potrzebne są umiejętności interpersonalne, aby zapobiec spadku chęci po początkowej euforii towarzyszącej wprowadzeniu systemu do firmy.

 Wdrażanie systemu przejawia się następującymi etapami:

-wybór obszaru wdrożeniowego,

-analiza strat w wybranym obszarze,

-budowanie świadomości oraz szkolenia pracowników,

-mapowanie strumienia wartości,

-wybór i wprowadzenia narzędzi LM

-wsparcie procesu ciągłej poprawy

-wdrożenie LM na pozostałe sfery przedsiębiorstwa

Punktem docelowym jest wytwarzanie przejrzystych systemów w przedsiębiorstwie i nadanie większej rangi zasobom pracy, by wykorzystywać je jak najlepiej.