Działy

Konflikt

KONFLIKT to najczęściej sytuacja, w której realizacja celów jednej ze stron utrudnia lub uniemożliwia realizację celów strony przeciwnej.

Konflikt jest normalnym zjawiskiem ludzkiego życia i nie się go całkowicie ominąć. Można jednak sobie z nim poradzić konstruktywnie i skutecznie.

W konflikcie rywalizację o rację prowadzą między sobą strony o przeciwnych poglądach. Dochodząc do rozwiązania konfliktu, należy pamiętać, że rozstrzygnięcie sporu to nie bitwa, ale dojście do porozumienia.

Ważne jest wiedzieć, jakie SA strategie podejścia człowieka do konfliktu.

Oto one:

1. STRATEGIA DOMINACJI. Ważne są tylko moje cele. Nie obchodzi mnie druga strona.

 

2. STRATEGIA WYCOFANIA. Mam słabą pozycję przetargową i rezygnuje z prowadzenia "negocjacji".

  

3. STRATEGIA UNIKANIA. Wygodniej i bezpieczniej nie zauważać konfliktu.

 

4. STRATEGIA KOMPROMISU. Aby dojść do porozumienia, obie strony muszą coś stracić; z czegoś zrezygnować.

    

5. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU. Dążenie do takiego rozwiązania, które umożliwi realizację interesów i osiągnięcie celów obu stron.

 

Dzięki takim sytuacjom, jak konflikt, ludzie poznają swoje oraz cudze reakcje, uczą się także podejmować decyzje i jasne stanowiska.

Korzenie konfliktu sięgają sfery uczuciowej. Emocje uniemożliwiają, najczęściej racjonalne myślenie, dlatego tak ważne staje się właściwe rozwiązanie konfliktu.

Najpopularniejsze przyczyny konfliktów to:

- różnice przekonań;

- sprzeczne gusta

- odmienność w wartościach

- walka o zasoby

- różnica w postrzeganiu relacji

Konflikt to jedna z cech życia społecznego. Ewentualne zaistnienie odczuwamy wszędzie w relacjach interpersonalnych, interakcyjnych między różnymi grupami etnicznymi, w niechęci wobec pracodawców, współpracowników, nauczycieli, kolegów, rodziny.

Ciągiem dalszym konfliktu może być współzawodnictwo, rywalizacja a w optymistycznej wersji rozwiązanie kompromisowe. W najgorszym przypadku następują strajki, zamieszki lub wojny.

Podczas konfliktu tracimy obiektywizm i naszemu przeciwnikowi przypisujemy wyłącznie złe cechy. Siebie natomiast idealizujemy, i tracimy gdzieś po drodze zdrowy dystans, niezbędny do trafnej oceny. Wrogość dwóch stron rośnie, ponieważ szukają one punktów służących do pokonania przeciwnika.

Przekłada się to na skupieniu uwagi na tym, co dzieli, a nie łączy.

Drogi ucieczki od konfliktu są równie rozmaite jak ich przyczyny. Niektórzy udają, że nic się nie dzieje, nie widzą konfliktu, a przynajmniej tak utrzymują. W pewnym sensie jest to wygodna postawa, ale pozornie. Trwanie w iluzji na pierwszy rzut oka braku konfliktu, kiedy on jest, przedłuża tylko całe nieporozumienie a nawet może je zaostrzyć. Istnieją przypadki niechęci podejścia do kompromisu, być może podparte uporem, egoizmem, lub silnie osadzonym przekonaniem, co do wyłącznie swojej racji. Taki obraz rzeczy często skłania do okazywanie nieufności, pogardy, podejrzliwości i negatywnych uczuć. Niektórzy są zdolni do podstępnych metod. Wszystkie te przykłady można zaobserwować w życiu codziennym. Oczywiście obok "walki" są też zachowania wskazujące na "złożenie broni", wycofanie swoich racji lub rezygnacji z nich, ustępując na rzecz zgody i tzw. "świętego spokoju".

Jednak i to powoduje konflikt, wewnętrzny. Dzieje się to za sprawą tego, że tak naprawdę ciągle jesteśmy stawiani przed wyborem. W przypadku rezygnacji z okazania swojego punktu widzenia narażamy się na stres i wyrzuty sumienia.

Konflikt, mimo iż bywa groźny, to nie koniec świata!

Nie ma reguły na przewidzenie konfliktu. Często jego występowanie zaskakuje nas samych, jest, bowiem następstwem nawarstwienia się kilku spraw, stresu, nagłej zmiany planów lub działań. Konflikt, więc towarzyszy nam niemal w każdej dziedzinie życia. Sztuką jest zarówno ominięcie konfliktu jak i doprowadzenie do kompromisu, po jego trwaniu. Nieprzypadkowo pojawiło się określenie "sztuka", gdyż relację międzyludzkie bywają różne, zatem wymagają pewnego warsztatu.

Mediacje to krok ostateczny, do zażegnania konfliktu, są jednocześnie oznaką jego mocnych fundamentów. To korzystanie z pomocy trzeciej osoby do określenia wzajemnych interesów, komunikacji i zakończenia konfliktu.

Czy posługujemy się mediacjami w tym, na co dzień? Nie.

Na szczęście istnieją inne sposoby na

- radzenie sobie z konfliktem,

- unikania konfliktu (niedoprowadzenia go poprzez wcześniejsze działanie)

- zażegnanie konfliktu drogą pokojową, jak najmniej stresującą i trwałą.

Bez wątpienia zdobyta wiedza na powyższy temat ułatwi nam codzienne relacje z ludźmi, i przyda nam się na resztę życia. Bo i po co je komplikować?