Działy

Shadowing

Obok coachingu i mentoringu jest jedną z form uczenia się i przyswajania wiedzy poprzez obserwację osób np. w nowej pracy. Proces ten jest bierny, ponieważ osoba korzystająca ze shadowingu nie uczestniczy czynnie w pracy, a jedynie skupia się na czynnościach osoby pokazującej, nawet jeśli są podejmowane nowe działania lub decyzje. Obserwator potencjalnie ma się wcielić w osobę obserwowaną, zatem śledzi każdy jej ruch. Ten proces badawczy przydaje się szczególnie na specyficznych czy też rzadko wykonywanych stanowiskach. Czasem pracodawcy powierzają naukę obowiązków i pokazanie ich starszemu pracownikowi, bądź pracownikowi, który niedługo zrezygnuje z danej pracy, ponieważ przypatrywanie się formie jego pracy jest jak najbardziej przydatne nowej osobie. Warte podkreślenia jest to, że starszy pracownik często dostaje za to dodatkowe wynagrodzenie. Inny rodzaj shadowingu polega na wysłaniu nowicjusza do innego odziału, w innym mieście, gdzie dana firma ma filię. Tam poznaje on pracę kolegów, funkcjonowanie firmy na rynku, porównanie sposobów pracy i wymianę doświadczeń. Wysyłając nowe osoby do centrali, przedsiębiorcy mają pewność, iż zapoznają się one z rdzennymi zasadami funkcjonowania interesu, bądź zapoznają się z potrzebami lokalnych odbiorców.

Wyróżniamy :

-  Obserwację jawną - osoby obserwowane mają tego świadomość, ale nie muszą być poinformowane o powodzie obserwacji oraz wyniku. Poprzez świadomość bycia obserwowanymi,  mogą one zmieniać swoje zachowanie.

-  Obserwację niejawną – jest to ukryta forma badania, z pewnością osoba obserwowana przy swojej niewiedzy zachowuje się naturalnie. Utrudnieniem dla obserwatora może być fakt, iż musi on działać niepostrzeżenie i nie może wzbudzać podejrzeń u osoby obserwowanej. Ten sposób badania, może wydawać się nieetyczny gdyż nie ma w nim zgody osoby obserwowanej na daną czynność, jak i możliwości protestu bądź wyrażenia swojej opinii na ten temat.

-  Obserwację kontrolowaną – określone jest odgórnie co i w jaki sposób zostanie ocenione poprzez obserwację. Najczęściej przygotowane są uprzednio kwestionariusze obserwacji. Wyniki można pokazać statystycznie.

-  Obserwację niekontrolowaną – Cel badania nie jest jasno sformułowany, ale jes elastyczny. Zależy on więc o badacza.