Działy

FMEA

Analiza przyczyn wadliwości i krytyczności wad  (Failure Mode and Effect Analisys)

Dokładne, analityczne ustalenie związków przyczynowo skutkowych powstania możliwych wad produktu  i uwzględnieniu w analizie czynnika ryzyka. Celem analizy jest gruntowne zidentyfikowanie potencjalnych wad w produkcie, oraz możliwie całkowite ich wyeliminowanie, bądź w stopniu jak najwyższym. Dzięki metodzie FMEA ciągle można doskonalić produkt, poddając go systematycznej analizie, co pozwala na odpowiednie reagowanie na ewentualne niedoskonałości, oraz wdrażanie nowych pomysłów na ulepszenie jakości. Analizę można wykorzystać w produkcji jednostkowej jak i masowej. Sposób jest szeroko pojęty, gdyż nie zamyka się na jednym, całym produkcie, lecz pozwala zbadać każdy element konstrukcji, bądź podzespół.

W latach 60 proces analizy wadliwości był potrzebny przy projektach elementów statku kosmicznego. Po sukcesie odniesionym w NASA, metoda powędrowała do Europy gdzie była przydatna w przemyślę samochodowym, chemicznym i elektronicznym, a także przemyśle lotniczym i jądrowym. Wyróżnia się dwa sposoby analizy FMEA:

FMEA procesu:

Towarzyszy początkowej fazie projektowania procesów, przed zaplanowanym uruchomieniem produkcji, oraz w samej produkcji, by stwierdzić co należy poprawić by uzyskać efekt pożądany.

Obszary, w których istnieje ryzyko wystąpienia wady są następujące:

·         technologia produkcji

·         funkcje, do których proces jest stworzony

·         niezawodności produktu w czasie użytkowania

·         stopnia łatwości w obsłudze

·         stopnia łatwości w naprawie

Bardzo potrzebna analiza okazuje się przy wdrażaniu nowych produktów, bądź elementów do procesu produkcji. Tu na uwadze jest bezpieczeństwo osób pracujących przy owej produkcji.

FMEA produkcji:

Celem jest zbadanie niezawodności produktu. Pozwala stwierdzić słabe i silne punkty wyrobu. Służy również podaniu dalszych zaleceń, co do transportu produktu bądź jego przechowywania. Analiza jest przydatna w każdej fazie tworzenia produktu i  można ją wdrożyć w dowolnym momencie zaczynając od koncepcji produktu, przed wdrożeniem do produkcji, przy produkcji, przy eksploatacji. Wad należy się doszukiwać w:

·         funkcji produktu

·         konstrukcji

·         stabilności w trakcie użytkowania

·         łatwości obsługi

·         łatwości naprawy

Aby możliwe było przeprowadzenie FMEA należy ustalić w początkowej fazie:

·         cel analizy

·         zebrane dane

·         zakres badań

·         grupę robotniczą

·         termin badań

Właściwa analiza obejmuje:

·         jakościową analizę wad

·         ilość wad

·         działania zaradcze

·         ustalenie nadzoru działań zaradczych