Działy

Macierz Ansoffa

W czym znajduje zastosowanie analiza Ansoffa?

Strategia działania i rozwoju firmy to podstawowy element planu marketingowego.

Jest ona określana zaraz po przeanalizowaniu sytuacji firmy oraz po obraniu dla niej konkretnych celów. Dobra strategia pomoże odpowiedzieć na pytanie:

jak zrealizować cele? Gdy strategia nie będzie dobrze wybrana, firma może skupiać się na niewłaściwych aspektach działalności. Organizacje funkcjonujące na dotychczasowym rynku i oferujące znane na tym rynku usługi koncentrują się na penetracji tego rynku, tj. intensyfikują działania promocyjne i sprzedaż w celu dostarczenia tej samej usługi dotychczasowym nabywcom i stanie się nierentowna. Menedżer zarządzający firmą musi znać elementy otoczenia niezbędne dla określenia położenia firmy i wnioskowania, czy osiągnie ona zamierzone cele. Jednym z zasadniczych celów obserwacji jest wykrywanie nowych okazji. Możliwość rynkowa to pewien zakres potrzeb, w obrębie którego przedsiębiorstwo może funkcjonować z zyskiem. Cele firmy to planowany wynik działalności, do którego osiągnięcia firma dąży, aby zrealizować swoją misję. A więc odpowiadając na zadane pytanie, tak tablica Ansoffa jest bardzo pomocna, gdyż pozwala szczegółowo zanalizować interesujące nas obszary i przejrzyście wyodrębnić niedociągnięcia, lub nowe obszary działań przedsiębiorstwa.

Macierz Ansoffa wspiera również myślenie o rozwoju firmy. Na początku analizy, sprawdza się aktualną pozycję produktu na rynku, jak i jej popularność. Sprawdzane jest także to, czy produkt może się rozwijać na rynku w swojej ówczesnej formie, ale stosując takie metody jak poszerzenie działań sprzedażowych oraz promocyjnych, zwiększenie ilości bądź rozmiaru.

Innymi słowy stosowane są każde działania, które mogą ulepszyć bądź bardziej rozreklamować produkt. Kolejnym krokiem jest poszukiwanie nowych obszarów dla naszego produktu, aby wyjść poza rynek na którym działamy a wejść na nowy i sprawdzić na nim zastosowanie naszego asortymentu oraz poznanie potrzeb nowych odbiorców i klientów. Ta ekspansja geograficzna oznacza często tworzenie nowych elementów dla danego produktu, ponieważ ewoluuje profil zapotrzebowania. Idąc dalej, pod uwagę brana jest możliwość stworzenia nowych produktów, takich, które zaspokoją potrzeby rynków branych pod uwagę. Jest to związane także z ulepszaniem starszego asortymentu polegającemu na doskonaleniu produktu, rozszerzeniu jego cech, programowania nowych zastosowań, polepszeniu przystosowania produktu do zróżnicowanych segmentów rynku. Wszelkie te działania pozwalają  na tworzenie alternatywnych strategii by rozwijać organizację. Macierz Ansoffa ma postać tabeli, kóra zawiera dwie kolumny i dwa wiersze, a w nich usytuowane postaci rynku (użytkowników, klientów, odbiorców) dotychczasowego oraz nowego oraz produktów (usług), w czasie (rynek dotychczasowy i rynek nowy).

 

 

R

Y

N

E

K

 

P        R        O        D        U        K        T

O

B

E

C

N

Y

O       B       E       C       N       Y

N       O       W       Y

PENETRACJA RYNKU

ROZWÓJ PRODUKTU

N

O

W

Y

 

ROZWÓJ RYNKU

DYERSYFIKACJA