Działy

Coaching

Coaching jest pracą z ludźmi, dzięki której odkrywają oni swój własny potencjał i zdobywają umiejętność wykorzystania go w swej pracy tak, aby stała się ona satysfakcjonująca i… łatwiejsza.

Dzięki pracy z coachem, odbiorca staje się bardziej świadomy swoich atutów. 

Podstawowym i kluczowym elementem jest partnerska relacja i wzajemne zaufanie między osobistym trenerem, a jego uczniem; klientem; pracownikiem. Elementarnym zadaniem coachingu jest wsparcie osoby objętej coachingiem w osiągnięciu przez nią uzgodnionych z trenerem celów. Sednem jest wykorzystanie zasobów: zdolności i kompetencji już posiadanych i odpowiednie zmotywowanie i towarzyszenie podopiecznemu w celowym usprawnianiu jego funkcjonowania.

Czy to czary? Nie! To tylko kompetentny coach stosując odpowiednie techniki i umiejętności na Twoich oczach wydobywa z klienta to, co w nim tkwi głęboko i przekształca to w taki sposób, żeby zmiana była jak najbardziej korzystna i zgodna z głębokimi wartościami i potrzebami klienta.

Działania coacha polegają na tym, że:

-zadaje klientowi dużo pytań, dzięki którym odkryje, co jest dla niego priorytetem, to jest ważne, a co uniemożliwia mu osiągnięcie celu;

-pod okiem zaufanego człowieka, jakim jest coach , osoba podejmuje działania, które dotychczas sprawiały mu trudność, a które są wpisane w jego zdolności i kompetencje, przy poczuciu odpowiedzialności za swoje działania i pracę;

-dzięki coachowi, klient czuje się odpowiednio zmotywowany, i uposażony do satysfakcjonującej, często bywającej wielkim wyzwaniem pracy, z którą da sobie świetnie radę.

Proces coachingu gwarantuje wiele niespodzianek, wyzwań i odkryć. Włożony wysiłek, i praca nad sobą owocuje w pozytywne zmiany zachodzące w określonych sferach, jak i w całym życiu.

Wypieranie starych, nieskutecznych i nużących nawyków, a zastępowanie ich nowymi, korzystnymi, bez wątpienia nakreśla nowe możliwości i wyższe, ambitniejsze cele. W osiągnięciu ich pomaga doświadczony, w pełni zaangażowany i kompetentny trener. Jedyne czego wymaga, to zaangażowanie klienta, bo tylko dzięki temu wytwarza się relacja, która jest siłą napędową do zmian i tworzy  dla klienta bezpieczną przestrzeń, w której może on pracować nad swoimi celami. Zmiany, które zachodzą w kliencie są trwałe, co oznacza, że wraz z nimi pozytywną transformację przechodzi otoczenie.

Rodzina i współpracownicy mają do czynienia z osobą, która zręcznie się komunikuje i mówi głośno co rozwinie i wzmocni. Firmy zyskują na posiadaniu sprawnych, odpowiedzialnych pracowników, którzy wykazują większą aktywność zawodową i skuteczność działania.