Działy

UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE

Lp.Nazwa szkolenia
1Skuteczna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów w zespole
2Asertywność i techniki antystresowe
3Techniki kreatywnego myślenia oraz twórcze rozwiązywanie problemów
4Zarządzanie sobą w czasie. Techniki kontroli emocji i radzenia sobie ze stresem.
5Efektywna praca z informacją w biznesie
6Kreatywność w biznesie
7Analiza konkurencji
8Techniki prowadzenia prezentacji
9Prowadzenie zebrań i profesjonalne wystąpienia publiczne
10Kształtowanie nawyków skutecznego działania - inspirujący trening doskonalenia osobowości
11Droga do wewnętrznej równowagi
12Zarządzanie stresem i kontrolowanie emocji
13Komunikacja w zespole