Działy

ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO

Lp.Nazwa szkolenia
1ZARZĄDZANIE PERSONELEM - psychologiczne aspekty przewodzenia zespołem pracowniczym oraz budowania autorytetu LIDERA.
2Budżetowanie dla niefinansistów
3MBO – Zarządzanie przez cele
4Profesjonalne zarządzanie projektami w organizacji