Działy

Kreatywność w biznesie

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest uruchomienie na poziomie jednostkowym i w pracy grupowej zasobów kreatywnego sposobu myślenia i działania.

Trening uaktywnia tkwiące w każdym człowieku pokłady myślenia innowacyjnego, pozwalającego na twórcze rozwiązywanie problemów zawodowych i osobistych. Uczestnicy kształtują i rozwijają myślenie pozalogiczne oraz skuteczne elementy myślenia kreatywnego: oryginalność, płynność, giętkość.

Szkolenie obejmuje trening składników poznawczych niezbędnych do twórczego myślenia, takich jak: pamięć, intuicja twórcza, rozwój wyobraźni. Istotnym elementem treningu jest przezwyciężanie przeszkód w kreatywnym myśleniu i wzbudzanie motywacji twórczej. Kolejnym ważnym elementem treningu jest „twórczość grupowa”, w którym uczestnicy poznają narzędzia użyteczne w zespołowym rozwiązywaniu problemów:

 • Burzę Mózgów,
 • Strategię Walta Disney’a,
 • Mapy Myśli.

Uczestniczy usprawniają również komunikację interpersonalną; uczą się aktywnego słuchania, posługiwania się konstruktywną krytyką oraz metaforą. Dopełnieniem szkolenia są ciekawe ćwiczenia fizyczne: uwrażliwiające, energetyzujące i relaksujące.

Korzyści

 • Przełamanie schematycznego myślenia opartego na nawykach
 • Rozwinięcie umiejętności kreatywnego myślenia i działania
 • Poprawienie procesów komunikacyjnych, decyzyjnych i percepcyjnych w oparciu o twórcze techniki posługiwania się umysłem
 • Inspirowanie do wdrażania innowacyjności w firmie
 • Nabycie umiejętności posługiwania się wybranymi metodami twórczego rozwiązywania problemów
 • Poprawienie pracy w zespole
 • Poznanie zasad tworzenia w organizacji klimatu sprzyjającego kreatywności
 • Rozwój intuicji

Program

1. CECHY OSOBOWOŚCI TWÓRCZEJ

2. POKONYWANIE BARIER UTRUDNIAJĄCYCH KREATYWNE MYŚLENIE

3. TWÓRCZA SYNERGIA PRAWEJ I LEWEJ PÓŁKULI MÓZGU:

 • Żonglowanie piłeczkami
 • Ruchowe ćwiczenia synchroniczne
 • Ćwiczenia rysunkowe
 • Mapy myśli

4. "STARE" A "NOWE" MYŚLENIE . tRENING MYŚLENIA KREATYWNEGO:

 • Myślenie dywergencyjne
 • Abstrahowanie
 • Budowanie skojarzeń
 • Myślenie dedukcyjne
 • Tworzenie trafnych metafor

5. ROLA PERCEPCJI I UWAGI W KREATYWNYM MYŚLENIU - METODA ZWI

6. JAK ROZWIJAĆ INTUICJĘ W PROCESIE KREATYWNEGO MYŚLENIA - SIŁA NIEŚWIADOMOŚCI

7. ZARZĄDZANIE ENERGIĄ I EMOCJAMI - ĆWICZENIA ENERGETYZUJĄCE. METODY PANOWANIA NAD STRESEM:

 • Kinezjologia edukacyjna
 • Ćwiczenia oddechowe
 • Progresywna relaksacja Jakobsona

8. TWÓRCZE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW - STRATEGIE I NARZĘDZIA:

 • „Pogromca problemów” – strategia rozwiązywania problemów krok po kroku
 • Technika wymuszonego dopasowania
 • Technika przypadkowego bodźca
 • Metoda metaplanu
 • Strategia zarodka

9. KREATYWNOŚĆ GRUPY. JAK POKONAĆ BARIERY W PRACY ZESPOŁOWEJ, USPRAWNIĆ KOMUNIKACJĘ I WYKORZYSTAĆ POTENCJAŁ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZESPOŁU W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW:

 • Sztuka aktywnego słuchania
 • „Zabójcy pomysłów”
 • Konstruktywna krytyka

10. KREATYWNOŚC I INNOWACYJNOŚĆ W ORGANIZACJI:

 • Skąd czerpać oryginalne pomysły
 • Klimat sprzyjający kreatywności
 • Kreatywne zarządzanie
 • Kreatywny lider

11. TECHNIKA PODEJMOWANIA DECYZJI - STRATEGIA WALTA DISNEYA

Masz pytanie? Chcesz zamówić szkolenie? Napisz!

Imię i nazwisko:


Kontakt zwrotny (eMail lub nr telefonu):


Treść: