Działy

MBO – Zarządzanie przez cele

Cele szkolenia

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z zasadami zarządzania przez cele, kształcenie umiejętności formułowania celów skorelowanych ze strategią firmy, a także rozwijanie umiejętności menedżera niezbędnych do wspierania pracowników w realizacji ich celów indywidualnych.

Ideaa P. Drucera - która zakłada, że wysiłki wszystkich pracowników firmy powinny być skierowane ku jednemu, wspólnemu celowi.  Program szkolenia obejmuje więc proces od wytyczania celów poprzez jego komunikowanie, motywowanie, wspieranie w ich osiąganiu,  monitorowanie, aż po dokonanie oceny ich realizacji.

Korzyści

Dzięki warsztatowi uczestnicy poznają zasady funkcjonowania zarządzania przez cele, nauczą się prawidłowo wytyczać cele zespołowe i indywidualne. Przytoczona na warsztatach wiedza pozwoli im na lepsze zrozumienie mechanizmu powstawania motywacji, dzięki czemu będzie im łatwiej motywować zespoły do działania. Uczestnicy otrzymają także narzędzia pracy niezbędne przy wspieraniu pracowników w realizacji celów oraz narzędzia oceny pracy podległych im pracowników.

Wiedza i umiejętności z tego zakresu wyraźnie poprawiają jakość zarządzania, a co za tym idzie, również efektywność pracy zespołów. 

Program

1. WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI SZKOLENIA:

 • Określenie zasad wspólnej pracy.

2. O ZARZĄDZANIU Z INNEJ PERSPEKTYWY:

 • Mity i realia w zarządzaniu – czas odwrócić trójkąt
 • Świat się zmienienia a MY ?
 • Misja a CEL
 • Wartości

3. ZARZĄDZANIE  PRZEZ CELE:

 • Rola ZPC w realizacji strategii firmy
 • Czym jest zarządzanie przez cele.
 • Zasady i kluczowe elementy ZPC.
 • "Pułapki" ZPC - na starcie.
 • Etapy budowy systemu
 • Blaski i cienie

4. PRZYGOTOWANIE MENEDŻERÓW FIRMY DO WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PRZEZ CELE:

5. WYZNACZANIE CELÓW:

 •  Cele ogólne i szczegółowe, zasada SMART.
 •  Proces planowania celów i określanie priorytetów.

6. CELE A PLANOWANIE ZADAŃ:

 • Od celu do harmonogramu pracy
 • Techniki planowania pracy zespołu
 • Delegowanie a zlecanie zadań

7. MOTYWACJA W PRACY:

 • Cel i motywacja wewnętrzna
 • Cele organizacji – czynniki sukcesu
 • Motywacja zewnętrzna

8. MOTYWACJA ZESPOŁU W REALIZACJI CELÓW:

 • Komunikowanie celów
 • Jak powstaje motywacja grupowa
 • Zasady motywowania do realizacji celów
 • Rola kultury organizacyjnej

9. WSPIERANIE ZESPOŁU W REALIZACJI CELÓW:

 • Poziom mierników ilościowych i jakościowych oraz kompetencje jako wyznacznik poziomu umiejętności pracownika.
 • Sposoby wyrównywania luk kompetencyjnych u pracowników.
 • Coaching jako proces uczenia.
 • Spotkania z pracownikami.

10. POMIAR I OCENA WYNIKÓW DZIAŁANIA:

 • Kontrola bieżąca realizacji celów – monitoring.
 • Zasady udzielania informacji zwrotnych na temat efektów pracy.
 • Ocena okresowa jako podsumowanie etapu pracy pracownika - rozmowa oceniająca
 • Psychologiczne pułapki w ocenie pracowniczej

11. ZARZĄDZANIE PRZEZ MISJE:

 • Koncepcja P.Cardona i C.Rey

12. PODSUMOWANIE I WNIOSKI:

 • Case
 • Test na styl kierowania

Masz pytanie? Chcesz zamówić szkolenie? Napisz!

Imię i nazwisko:


Kontakt zwrotny (eMail lub nr telefonu):


Treść: