Działy

Efektywność przedstawicieli handlowych - budowanie relacji handlowych

Cele szkolenia

Głównym założeniem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę oraz umiejętności pozwalające na przeprowadzenie profesjonalnego procesu obsługi Klienta którego efektem jest sprzedaż.

Celem pośrednim szkolenia będzie wskazanie na fakt odpowiedzialności, jaką niesie za sobą praca w dziale który reprezentuje firmę na rynku. W oczach większości Klientów, firma to pracownik „pierwszego kontaktu”, którego praca ma ogromny wpływ na oceny, jakie wystawią firmie jej Klienci. Dlatego program obejmuje wiedzę m.in. z zakresu psychologii wywierania wpływu.

Korzyści

Umiejętność komunikacji interpersonalnej oraz zdolność wykorzystywania technik perswazyjnych, a także technik i strategii negocjacyjnych w relacjach handlowych.

Korzyścią dodatkową jest wypracowanie narzędzi wspierających realizację zakładanego na dany rok celu sprzedażowego.

Program

1. Wprowadzenie do szkolenia

 • Określenie zasad wspólnej pracy, celów, indywidualnych potrzeb

2. Motywacja w pracy

 • Cel wewnętrzny
 • Od czego zależy sukces mojej pracy

3. Analiza konkurencji

 • Kto i jak działa, obszary wpływu  konkurencji
 • Wpływ na nas
 • Wpływ na Klienta

4. Analiza osobista

 • Analiza SWOT

5. Sprzedaż, a obsługa Klienta

 • Charakterystyka procesów oraz różnice
 • Fazy procesu obsługi Klienta oraz sprzedaży
 • Tradycyjne błędy

6. Komunikacja interpersonalna w procesie budowy relacji

 • Model komunikacji wg A. Mehrabiana
 • Znaczenie i warunki efektywnej komunikacji
 • Formułowanie prawidłowych komunikatów
 • Znaczenie umiejętności słuchania, konstruktywnej krytyki i parafrazy w kontaktach biznesowych
 • Zachowania asertywne w relacjach z Klientem
 • Ćwiczenia: techniki „dopasowania” i „prowadzenia”

7. Struktury językowe oddziałujące na podświadomość

 • Sposoby myślenia innych ludzi, czyli jak funkcjonują Metaprogramy

8. Analiza procesu wizyty handlowej u „nowego Klienta”

 • Przygotowanie do rozmowy z Klientem
 • Nawiązanie kontaktu
 • Prezentacja oferty / rozwiązania zaistniałej sytuacji
 • Radzenie sobie z zastrzeżeniami Klientów
 • Zamykanie procesu
 • Obsługa posprzedażowa

9. Negocjacje

 • Organizacja procesu
 • Plan i cele
 • Kryteria sukcesu
 • BATNA
 • Strategia win-win
 • Psychologiczne strategie podejścia do konfliktu / problemu
 • Implementacja sterowania dialogiem oraz diagnostyka w negocjacjach

W zależności od czasu, który niezbędny będzie do przepracowanie punktu 10, poniższe pozycje przepracowane zostaną w sposób tylko teoretyczny lub teoretyczny z uwzględnieniem ćwiczeń.

10. Psychologia wpływu – techniki manipulacji w negocjacjach

 • Reguła wzajemności
 • Reguła konsekwencji
 • Etykietowanie
 • „Fałszywe zwierciadło”
 • SDS
 • Reguła autorytetu
 • Procedura scenariusza
 • Uczciwy autorytet
 • Rekapitulacja-klamra
 • Technika „Suflera”

Masz pytanie? Chcesz zamówić szkolenie? Napisz!

Imię i nazwisko:


Kontakt zwrotny (eMail lub nr telefonu):


Treść: