Działy

Efektywność przedstawicieli handlowych - kompendium

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie najskuteczniejszej formy badania prawdziwych potrzeb Klientów, praktycznego zastosowania technik prowadzenia rozmowy i budowania atmosfery zaufania celem zwiększenia sprzedaży w ujęciu wartościowym i ilościowym.

Przedstawiony program stanowi podstawę do stworzenia dwóch poziomów rozwojowych:

 • PROFESSIONAL SALES REPRESENTATIVE PART 1 (min. 2 dni)
 • PROFESSIONAL SALES REPRESENTATIVE PART 2 (min. 2 dni)

Korzyści

Wskazanie na fakt odpowiedzialności, jaką niesie za sobą praca w dziale który reprezentuje firmę na rynku.

W oczach większości Klientów, firma to pracownik „pierwszego kontaktu”, którego praca ma ogromny wpływ na oceny jakie wystawią firmie, jej Klienci.

Dlatego program obejmuje wiedzę m.in. z zakresu psychologii wywierania wpływu.

Program

1.         WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI SZKOLENIA

 • Określenie zasad wspólnej pracy, celów, indywidualnych potrzeb

2.         MOTYWACJA W PRACY:

 • Cel wewnętrzny
 • Motywacja zewnętrzna
 • Czego oczekują od nas Klienci

3.         ROLA DZIAŁU HANDLOWEGO W FIRMIE

 • Misja i cele
 • Kryteria sukcesu
 • Wartości, zasady oraz etyka w postępowaniu w pracy w sprzedaży
 • Analiza SWOT działu
 • Rola pracowników w realizacji celu i misji firmy

4.         SPRZEDAŻ A OBSŁUGA KLIENTA

 • Charakterystyka procesów oraz różnice
 • Fazy procesu obsługi Klienta oraz sprzedaży
 • Tradycyjne błędy

5.         KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W PROCESIE OBSŁUGI KLIENTA ORAZ SPRZEDAŻY

 • Model komunikacji wg. A.Mehrabiana
 • Znaczenie i warunki efektywnej komunikacji
 • Znaczenie umiejętności słuchania, konstruktywnej krytyki,
 • Parafrazy w obsłudze Klienta oraz sprzedaży
 • Formułowanie prawidłowych komunikatów;
 • Zachowania asertywne w relacjach z klientem
 • Ćwiczenia

6.         TECHNIKI "DOPASOWANIA" I "PROWADZENIA" W OBSŁUDZE KLIENTA

7.         ROLA AKTYWNEGO SŁUCHANIA W PROCESIE SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI PERSWAZYJNEJ

 • Jak kształtować tę umiejętność.
 • Ćwiczenia

8.         METAFORA W PERSWAZJI

 • W jaki sposób wykorzystać jej siłę ?
 • Przetwarzanie informacji na poziomie świadomym i podświadomym.
 • Ćwiczenia

9.         STRUKTURY JĘZYKOWE ODDZIAŁUJĄCE NA PODŚWIADOMOŚĆ

 • Jak stosować konstrukcje lingwistyczne oparte na:
 • Implikacjach
 • Presupozycjach
   

10.        ROZPOZNANIE INDYWIDUALNYCH STYLÓW KOMUNIKACJI:

 • Zasady pozytywnej komunikacji
 • "Język zmysłów”, czyli jakim językiem mówi wzrokowiec, słuchowiec i kinestetyk;
 • Metaprogramy-  filtry percepcji czyli jak tworzymy własne mapy świata;
 • Autoanaliza;

11.        ANALIZA KONKURENCJI:

 • Kto i jak działa, obszary konkurencji
 • Wpływ na nas
 • Wpływ na Klienta
 • Analiza SWOT

12.        PROFESJONALNE STANDARDY OBSŁUGI KLIENTA W RELACJACH B2C ORAZ B2B:

 • Przygotowanie się do rozmowy z Klientem
 • Nawiązanie kontaktu
 • Emisja głosu
 • Spójność treści
 • Mowa ciała
 • Rozpoznawanie potrzeb
 • Prezentacja oferty/ rozwiązania zaistniałej sytuacji
 • Radzenie sobie z zastrzeżeniami Klientów
 • Zamykanie procesu
 • Obsługa „posprzedażowa”

13.        TECHNIKI STEROWANIA DIALOGIEM W RELACJACH HANDLOWYCH:

 • Formy oraz rodzaje konstrukcji:
 • Pytania sokratejskie
 • Kontr pytanie
 • Pytania uboczne
 • Inne

14.        PSYCHOLOGIA WPŁYWU - TECHNIKI MANIPULACJI W NEGOCJACJACH:

 • Reguła wzajemności
 • Reguła konsekwencji
 • Etykietowanie
 • "Fałszywe zwierciadło”
 • SDS
 • Reguła autorytetu
 • Procedura scenariusza
 • Uczciwy autorytet
 • Rekapitulacja-klamra
 • Technika „Suflera”

15.        NEGOCJACJE:

 • Organizacja procesu
 • Plan i cele
 • Kryteria sukcesu
 • BATNA
 • Strategia win-win
 • Psychologiczne strategie podejścia do konfliktu/problemu
 • Implementacja sterowania dialogiem oraz diagnostyka negocjacjach

16.        PRACA Z "TRUDNYM" KLIENTEM / NEGOCJATOREM:

 • Ćwiczenia praktyczne (trening kontroli emocji)

17.        TECHNIKI PROWADZENIA PREZENTACJI:

 • Prezentacje B2B/B2C
 • Praca z kamerą

18.        EFEKTYWNE RAPORTOWANIE:

 • Cele raportowania
 • Szanse i zagrożenia związane z raportowaniem
 • Przygotowanie systemu raportowania

19.        ZAJĘCIA WARSZTATOWE W OPARCIU O STUDIUM PRZYPADKU:

 • Implementacja wprowadzonych treści
 • Praca z kamerą

Masz pytanie? Chcesz zamówić szkolenie? Napisz!

Imię i nazwisko:


Kontakt zwrotny (eMail lub nr telefonu):


Treść: