Działy

Handlowe strategie negocjacyjne - poziom zaawansowany

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie najskuteczniejszych form negocjowania na poziomie zaawansowanym.

Praktyczne zastosowanie prezentowanych technik prowadzenia negocjacji, zakłada osiągnięcie w procesie atmosfery zaufania i budowania trwałych relacji handlowych przekładających się na wzrost w ujęciu wartościowym i ilościowym.

 

Korzyści

Trening jest dwudniowym spotkaniem dydaktycznym przeprowadzonym w formie aktywizującej i przeżyciowej. Rozwija on w zdecydowanie wysokim stopniu strategiczny i intelektualny charakter roli zawodowej jaką są negocjacje.

Proponowane są tutaj konkretne, efektywne rozwiązania w zakresie identyfikacji taktyki negocjacyjnej partnera – negocjanta, oraz szeroki repertuar psychologicznych technik wywierania wpływu w warunkach relacji handlowej. Program wykorzystuje konwencje psychologicznego wpływu negocjacyjnego na poziomie paleopsychicznym (wpływ podświadomy) oraz techniki wpływu na poziomie świadomym psychiki partnera w m.in. w celu budowania dobrych relacji handlowych. 

Wywołanie wyraźnego wzrostu sprawności negocjowania i renegocjowania warunków współpracy. Wzrost motywacji do samodoskonalenia.

Program


Masz pytanie? Chcesz zamówić szkolenie? Napisz!

Imię i nazwisko:


Kontakt zwrotny (eMail lub nr telefonu):


Treść: