Działy

Techniki prowadzenia prezentacji

Cele szkolenia

Wydaje nam się, że dobra prezentacja to treść i im więcej tym lepiej. Niestety nasza wypowiedź nie obroni się sama, a ilość informacji nie przekłada się na jakość ich zapamiętania.

Oprócz wartości merytorycznej istotne są inne aspekty komunikacji interpersonalnej jak i dostosowanie formy i treści do audytorium

Celem tego spotkania jest w pierwszej kolejności uświadomienie sobie jaki rodzaj błędów popełniamy w procesie prowadzenia prezentacji, co pozwala nam ustalić  INDYWIDUALNY PROGRAM PRACY WŁASNEJ. Drugi cel, to praca nad warsztatem dobrych praktyk, nad korektą złych nawyków oraz określeniem obszarów silnych stron, by z nich korzystać  i dalej je wzmacniać i rozwijać.

Korzyści

Uczestnicy pozyskają wiedzę na temat skutecznych działań wchodzących w zakres prezentacji nowych rozwiązań, idei, produktów i usług oraz zostaną wyposażeni w niezbędne wiadomości dotyczące skutecznych sposobów planowania, organizowania i przeprowadzania profesjonalnych prezentacji.

Kluczowe obszary tematyczne.:

 • Planowanie i przygotowywanie do szkolenia i prezentacji
 • Rozpoznawanie adresatów i konstruowanie pod ich kątem wystąpienia
 • Planowanie spotkania od strony oczekiwań co do treści i  formy
 • Umiejętne argumentowanie i odpowiadanie na pytania
 • Radzeniem sobie z „trudnymi pytaniami”
 • Techniki antystresowe
 • Praktyczne ćwiczenia

Program

1. WPROWADZENIE DO TEMATU - PRACA NAD POSTAWĄ TRENERSKĄ:

 • Motywacja – Wartości - Kontrakt
 • Omówienie indywidualnych oraz grupowych oczekiwań

2. DIAGNOSTYKA - REJESTRACJA NA VIDEO ZGODNIE Z PRZYGOTOWANYM SCENARIUSZEM
3. WSTĘP DO METODYKI PRACY Z DOROSŁYMI:

 • Andragonika – uczenie dorosłych

4. FORMY PROWADZENIA SZKOLENIA:

 • Wykład i prezentacja
 • Dyskusja
 • Studium przypadku
 • Odgrywanie ról
 • Gry i symulacje
 • Inne

5. RODZAJE I FUNKCE PREZENTACJI SZKOLENIOWYCH

6. REGUŁY TWORZENIA SZKOLENIA / PREZENTACJI:

 • Analiza oczekiwań oraz cele
 • Tworzenie własnego scenariusza - 3 etapy
 • Przygotowanie się do szkolenia - czas, miejsce, sprzęt, materiały

7. PLANOWANIE PRZEBIEGU SZKOLENIA / PREZENTACJI:

 • Określanie celów
 • Rodzaje celów
 • Reguły skutecznego planowania
 • Jak rozpocząć szkolenie
 • Jak zainteresować grupę
 • Jak radzić sobie z trudnymi uczestnikami grupy
 • Jak reagować na pytania w trakcie szkolenia
 • Jak rozbudzić zadowolenie ze szkolenia u uczestników
 • Rola zakończenia
 • SWOT & SMART

8. ASPEKTY PSYCHOLOGICZNE W PROWADZENIU SZKOLENIA / PREZENTACJI

Jak działa umysł w procesie komunikacyjnym (mózg gadzi, układ limbiczny, kora nowa)?

 • W jaki sposób ludzie odbierają i przetwarzają informacje?
 • Opanowanie stresu i przezwyciężanie tremy

9. PODSTAWOWE ŹRÓDŁA KOMUNIKACJI:

 • Mowa ciała (mimika, gesty, terytorium) – analiza video
 • Parajęzyk (ton głosu, barwa, tempo mówienia) – analiza audio
 • Słowa – merytoryczna analiza audio

10. W JAKI SPOSÓB MOŻNA WPŁYWAĆ NA EMOCJE UCZESTNIKÓW:

 • Wpływ słów na układ nerwowy
 • Fikcja / Rzeczywistość – praca mózgu
 • Techniki manipulacji
 • Kształtowanie umiejętności aktywnego słuchania u prowadzącego

11. RÓŻNI LUDZIE -  RÓŻNE OSOBOWOŚCI, PRACA Z GRUPĄ.

12. SYSTEMY REPREZENTACJI, CZYLI JAK MYŚLĄ WZROKOWCY, SŁUCHOWCY, I KINESTETYCY, I JAK WYKORZYSTAĆ TĄ WIEDZĘ     W PROCESIE PREZENTACJI.

13. WYBRANE METAPROGRAMY - INDYWIDUALNE WZORCE PERCEPCJI. CZYM KIERUJE SIĘ CZŁOWIEK W PODEJMOWANIU DECYZJI ORAZ JAK ORGANIZUJE SOBIE WŁASNĄ MAPĘ MYŚLI.

14. SZTUKA WYWOŁYWANIA PIERWSZEGO WRAŻENIA:

 • Wygląd zewnętrzny
 • Postawa i gestykulacja
 • Głos
 • Powitanie
 • Uśmiech
 • Niewerbalne zachowanie się w trakcie prezentacji – analiza video

15. TRUDNE SYTUACJE W TRAKCIE SPOTKANIA:

 • Podstawowe techniki odpowiadania na pytania informacyjne i krytyczne
 • Tzw. "trudni ludzie" - osoby utrudniające przebieg spotkania i reakcja na ich zachowanie
 • Co trzeba wiedzieć o uczestnikach ? - Prezentacja naturalnego zespołu reakcji uruchamianego w sytuacji bycia uczestnikiem szkolenia
 • Przygotowanie materiałów wizualnych

16. PRZYGOTOWANIE MODUŁÓW SZKOLENIOWYCH

 • Praca w grupach

17. PRAKTYKA - ĆWICZENIA INDYWIDUALNE:

 • Analiza grupowa – praca z arkuszami
 • Korekty doskonalące
 • Omówienie literatury - jakie książki przeczytać
 • Zakończenie i podsumowanie szkolenia

Masz pytanie? Chcesz zamówić szkolenie? Napisz!

Imię i nazwisko:


Kontakt zwrotny (eMail lub nr telefonu):


Treść: