Działy

Profesjonalne standardy obsługi Klienta

Cele szkolenia

Głównym założeniem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę oraz umiejętności pozwalające na przeprowadzenie profesjonalnego procesu obsługi Klienta. 

Proponujemy, aby program szkolenia w swym charakterze odwoływał się do zakresów obowiązków osób objętych procesem szkolenia. Dzięki czemu Trener wprowadzając poszczególne elementy tematyczne, będzie mógł przekazać nową wiedzę w formie praktycznych ćwiczeń oraz przykładów.

Celem pośrednim szkolenia będzie wskazanie na fakt odpowiedzialności, jaką niesie za sobą praca w dziale obsługi. W oczach większości Klientów, firma to pracownik „pierwszego kontaktu”, którego praca ma ogromny wpływ na oceny jakie wystawią firmie, jej Klienci na rynku.

Korzyści

 • wypracowanie / implementacja standardu obsługi Klienta;
 • wprowadzenie wiedzy z zakresu:

·         Komunikacji interpersonalnej

·         Technik obsługi Klienta

·         Technik sprzedaży

 • motywacja zespołu pracowników;
 • realizacja ćwiczeń praktycznych odwołujących się do codziennych obowiązków;

Program

1.       WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI SZKOLENIA

 • Określenie zasad wspólnej pracy, celów, indywidualnych potrzeb

2.       MOTYWACJA W PRACY:

 • Cel wewnętrzny
 • Motywacja zewnętrzna
 • Czego oczekują od nas Klienci pola golfowego

3.       SPRZEDAŻ A OBSŁUGA KLIENTA

 • Charakterystyka procesów oraz różnice
 • Fazy procesu obsługi Klienta oraz sprzedaży
 • Tradycyjne błędy

4.       KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W PROCESIE OBSŁUGI KLIENTA ORAZ SPRZEDAŻY:

 • Model komunikacji wg. A.Mehrabiana
 • Znaczenie i warunki efektywnej komunikacji
 • Znaczenie umiejętności słuchania, konstruktywnej krytyki,
 • Formułowanie prawidłowych komunikatów;
 • Zachowania asertywne w relacjach z Klientem
 • Ćwiczenia

5.       TECHNIKI "DOPASOWANIA" I "PROWADZENIA" W KOMUNIKACJI.

6.       ROLA AKTYWNEGO SŁUCHANIA W PROCESIE SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI PERSWAZYJNEJ:

 • Jak kształtować tę umiejętność.
 • Ćwiczenia

7.       STRUKTURY JĘZYKOWE ODDZIAŁUJĄCE NA PODŚWIADOMOŚĆ:

Jak stosować konstrukcje lingwistyczne oparte na:

 • Implikacjach
 • Presupozycjach

8.       SPOSOBY MYŚLENIA INNYCH LUDZI, CZYLI, JAK FUNKCJONUJĄ METAPROGRAMY (NLP)

9.        ANALIZA KONKURENCJI:

 • Kto i jak działa, obszary konkurencji
 • Wpływ na nas
 • Wpływ na oczekiwania Klienta

10.    PROFESJONALNE STANDARDY OBSŁUGI KLIENTA W RELACJACH B2C:

 • Przygotowanie się do rozmowy z Klientem
 • Nawiązanie kontaktu
 • Emisja głosu
 • Spójność treści
 • Mowa ciała
 • Rozpoznawanie potrzeb
 • Poferty/ rozwiązania zaistniałej sytuacji
 • Radzenie sobie z zastrzeżeniami Klientów
 • Zamykanie procesu
 • Obsługa „posprzedażowa”

11.    PRACA Z WYMAGAJĄCYM / TRUDNYM KLIENTEM.

12.    ZAJĘCIA WARSZTATOWE W OPARCIU O PRZYGOTOWANE STUDIUM PRZYPADKU:

 • Implementacja wprowadzonych treści
 • Praca z kamerą

Masz pytanie? Chcesz zamówić szkolenie? Napisz!

Imię i nazwisko:


Kontakt zwrotny (eMail lub nr telefonu):


Treść: