Działy

Asertywność i techniki antystresowe

Cele szkolenia

Trening asertywności przeznaczony jest dla osób, które chcą zwiększyć swoją efektywność i poprawić komunikację ze współpracownikami, przełożonymi i podwładnymi. Szkolenie zawiera elementy pracy nad swoim potencjałem, zasobami i trudnościami. Pokazuje nowe możliwości i uczy technik asertywnego działania.

Korzyści

Warsztaty antystresowe dostarczą uczestnikom szeregu technik i umiejętności radzenia sobie ze stresem i redukowania jego niekorzystnych następstw.

Program

1. Wprowadzenie do tematyki

 • Rozpoznanie indywidualnego potencjału w zakresie sposobów komunikacji i asertywności – test zdolności asertywnych.

2. Budowanie postawy asertywnej

 • Świadomość praw osobistych i własnego kapitału,
 • Asertywny monolog wewnętrzny,
 • Analiza transakcyjna (E. Berne)- wewnętrzny głos "Dorosłego" podstawą myślenia asertywnego.

3. Zachowania asertywne

 • Asertywne odmawianie,
 • Konfrontacja przekonań,
 • Wyrażanie krytyki i pochwał,
 • Asertywne reagowanie na słuszną i niesłuszną krytykę oraz pochwałę, z którą się zgadzam, bądź nie zgadzam,
 • Obrona przed atakiem werbalnym,
 • Obrona przed powtarzającymi się zachowaniami inwazyjnymi,
 • Asertywne wyrażanie przekonań,
 • Przekonujący język ciała - ćwiczenie postawy, głosu, gestów i mimiki.

4. Asertywność wobec podwładnych i przełożonych

5. Asertywność w sytuacjach trudnych i z trudnymi partnerami

6. Efektywna komunikacja ze współpracownikami - zasady wywierania pozytywnego wpływu na partnerów zawodowych i osobistych - case study

7. Pojęcie „stresu”.  Pozytywne i negatywne następstwa jego występowania

 • Czym jest stres?
 • Jakie są typowe objawy stresu? W jaki sposób szybko na nie reagować.
 • W jaki sposób może wpływać na nasze myślenie i działanie?
 • Jakie zmiany wywołuje stres w zachowaniach?

8. Typowe źródła stresu

Wewnętrzne źródła związane z typem osobowości:

 • Co to jest osobowość typu A?
 • Niska samoocena i jej wpływ na kształtowanie obrazu naszej rzeczywistości.
 • Sposoby radzenia sobie z krytyką.

Zewnętrzne:

 • Sytuacje stresogenne – analiza skali Holmesa określającej
 • Wielkość stresu
 • Stres wywołany niewłaściwą komunikacją interpersonalną.
 • Jak panować nad procesem komunikacji. Trening „dopasowania” i „prowadzenia” w komunikacji.
 • Dlaczego inni nas stresują? Rozpoznawanie różnych typów
 • Osobowości; indywidualne wzorce myślenia.
 • W jaki sposób zwalczać zjawisko „wypalenia” w pracy?
 • Ćwiczenia motywacyjne

9. Integracja treści oraz wnioski

Masz pytanie? Chcesz zamówić szkolenie? Napisz!

Imię i nazwisko:


Kontakt zwrotny (eMail lub nr telefonu):


Treść: