Działy

Analiza konkurencji

Cele szkolenia

Podstawowym celem warsztatów jest przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie:

 • możliwości, jakie daje wiedza o własnej firmie na tle rynku oraz konkurencji- sposobów przygotowania i organizacji (działu lub osób) do gromadzenia niezbędnych informacji / obserwacji rynkowych
 • wykorzystania technik, matryc oraz innych metod analizy zgromadzonego materiału

Celem dodatkowym spotkania jest:

 • wskazanie na niestandardowe metody oraz innowacyjne obszary do badań rynku oraz konkurencji.
 • nawiązanie do książki Kotlera i Castoliniego - Chaos - Zarządzanie i Marketing w Erze Turbulencji, w której autorzy pokazuja idee budowy systemu wczesnego ostrzegania, do którego podwaliną jest permanentna analiza otoczenia biznesowego.

Korzyści

Analiza konkurencji to przede wszystkim źródło informacji oraz cennych wskazówek dla kadry zarządzającej.

Na jej podstawie można dokładnie i szczegółowo wytyczyć dalszą strategię działań marketingowych mających bezpośredni wpływ na sprzedaż, produkcję, zarządzanie czy rekrutację.

Uczestnicy spotkania otrzymują gotowe arkusze, których szybka i łatwa adaptacja do specyfiki własnej branży pozwoli na profesjonalne przygotowanie i zaprezentowanie pierwszych działań na polu analizy rynku i konkurencji w swojej firmie.

Program

1.    MOTYWACJA WEWNĘTRZNA I ZEWNĘTRZNA:

 •     rola celów osobistych i zawodowych w pracy
 •     rola nawyków

2.    CHAOS - ZARZĄDZANIE I MARKETING W SWERZE TURBULENCJI:

 •     wprowadzenie do tematu
 •     analiza obecnych czasów
 •     wskazanie na potrzebę i rolę wiedzy „o…”
 •     Strategia Aleksandra Wielkiego

3.    ANALIZA SZANS RYNKOWYCH:

 •     Strategie marketingowe
 •     tablica ansoffa
 •     4P
 •     Analiza otoczenia rynkowego
 •     Otoczenie - analiza PESTLE (polityczne, ekonomiczne, technologiczne, demograficzne, etc.)
 •     5 Sił Portera
 •     Analiza konsumentów (odbiorców) i ich zachowań nabywczych
 •     Łańcuch wartości dla klienta

4.    STRATEGIE CENOWE

5.    PRODUKT MANAGEMENT – ROLA PRODUKT MANAGERA W STRATEGICZNYM ZARZĄDZANIU PRODUKTEM:

 •    Krytyczne czynniki sukcesu
 •    Cele rynkowe w liczbach oraz inne cele

Czynniki ryzyka i scenariusze awaryjne

 •     6 etapowa analiza otoczenia
 •     budowa kryteriów
 •     faktyczna ocena
 •     analiza i weryfikacja
 •     wnioski

6.    PRODUKT MANAGEMENT – OPERACYJNE ETAPY ANALIZY I PLANOWANIA STRATEGICZNEGO:

 •     Określanie celów
 •     Analiza sytuacji bieżącej i ocena dojrzałości sektora
 •     Analiza trendu bieżącego i analiza możliwości strategicznych
 •     Luka strategiczna
 •     Ustalenie miar prowadzących i analiza wpływu działań korekcyjnych na realizację celu strategicznego

7.    KONTROLA OPERACYJNA:

 •     „System wczesnego ostrzegania”
 •     Nowa analiza SWOT
 •     Planowane kierunki rozwoju produktu/brandu/grupy produktów
 •     Benchmarking
 •     Analiza możliwych scenariuszy rozwoju
 •     Analiza „zysków i strat” (P&L – analysis)

8.    WPROWADZANIE NOWEGO PRODUKTU NA RYNEK:

 •     Rola kreatywności w tworzeniu luk

9.    PRODUKT PLAN- SCHEMAT UJEDNOLICONEGO OPISU STRATEGICZNEGO ROZWOJU RODUKTU:

 •     Produkt
 •     Obecnie
 •     W przyszłości

Zaspokajanie potrzeb klientów:

 •     Obecne
 •     Planowane
 •     Przewidywane
 •     Analiza sytuacji
 •     Pozycja rynkowa
 •     Rozwój produktu
 •     Analiza konkurencji
 •     Analiza pozycji konkurencyjnej (analizy macierzowe)
 •     Pozycjonowanie produktu

Masz pytanie? Chcesz zamówić szkolenie? Napisz!

Imię i nazwisko:


Kontakt zwrotny (eMail lub nr telefonu):


Treść: