Działy

Skuteczna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów w zespole

Cele szkolenia

Trening jest dwudniowym spotkaniem dydaktycznym przeprowadzonym w formie aktywizującej i przeżyciowej. Rozwija on w wysokim stopniu wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu szeroko rozumianej komunikacji interpersonalnej z nakierowaniem na wykorzystanie określonych jej technik w rozwiązywaniu konfliktów. 

Różnorodny program zawiera w sobie m.in wiedzę z zakresu identyfikacji kanałów komunikacji odbiorcy oraz szeroki repertuar psychologicznych technik budowania relacji międzyludzkich.
Szkolenie ma na celu również wypracowanie przez uczestników indywidualnych sposobów na reakcje oraz „zachowanie w konflikcie zespołowym”.

Korzyści

Pogłębienie wiedzy na temat stosowania wybranych technik komunikacji interpersonalnej oraz technik manipulacji w rozwiązywaniu konfliktów. Wprowadzenie wiedzy na temat psychologicznych uwarunkowań powstawania konfliktów i ich możliwych skutków.

W ramach zajęć uczestnicy opanują umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych (stres) zarówno na poziomie osobistym jak i organizacyjnym/zespołowym. 

Program

1. Wprowadzenie do problematyki szkolenia

 • Określenie zasad wspólnej pracy, celów, indywidualnych potrzeb

2. Motywacja w pracy

 • Cel wewnętrzny
 • Motywacja zewnętrzna

3. Komunikacja interpersonalna

 • Model komunikacji wg. A.Mehrabiana
 • Znaczenie komunikacji interpersonalnej w rozwiązywaniu konfliktów
 • Znaczenie umiejętności słuchania

4. Komunikacja interpersonalna w rozwiązywaniu konfliktów

 • Psycholingwistyka (wpływ słowa na system nerwowy odbiorcy)
 • Kody ekspresji ciała i emisja głosu (wpływ sygnałów na emocje)
 • Metafora; w jaki sposób wykorzystać jej siłę?

5. Trening „dopasowania” i „prowadzenia” w komunikacji

 • Mowa ciała
 • Intonacja
 • Tempo mówienia

6. Konstruktywna krytyka oraz strategie asertywne w „konflikcie”

 • Ćwiczenia w grupach

7. Strategie i techniki kreatywnego rozwiązywania konfliktów

 • Zmiana pozycji percepcyjnej (zmiana paradygmatu)
 • Skuteczne techniki asertywne.

8. Techniki sterowania dialogiem

 • Struktury językowe oddziałujące na podświadomość.

9. Jak stosować konstrukcje lingwistyczne oparte na implikacjach i presupozycjach w konflikcie ?

 • Formy oraz rodzaje konstrukcji
 • Pytania sokratejskie
 • Kontr pytanie
 • Pytania uboczne
 • Inne

10. Psychologiczne techniki wpływu w „konflikcie”

 • Reguła wzajemności
 • Reguła konsekwencji
 • Etykietowanie
 •  „fałszywe zwierciadło”
 • SDS i inne

11. Sposoby myślenia innych ludzi, czyli jak funkcjonują Metaprogramy

 • Autorytet zewnętrzny – wewnętrzny
 • Dążenie - unikanie
 • Ja – Inni
 • Ogólny - szczegółowy
 • Opcje - procedury
 • Podobieństwa - różnice

12. Integracja treści

 • Trening symulacyjny
 • Informacje zwrotne
 • Korekty doskonalące

Masz pytanie? Chcesz zamówić szkolenie? Napisz!

Imię i nazwisko:


Kontakt zwrotny (eMail lub nr telefonu):


Treść: