Działy

Program Excel w dziale personalnym - warsztaty specjalistyczne

Cele szkolenia

Przygotowanie raportów, analiz, kalkulacji i zestawień w jak najkrótszym czasie.

Korzyści

Grupa docelowa:

 • Pracownicy działu personalnego
 • Osoby zarządzające działami personalnymi


Korzyści dla uczestników:

 • szybkie i sprawne przygotowywania zarówno prostych jak i skomplikowanych kalkulacji niezbędnych w pracy działu personalnego
 • bardzo szybka analiza dużych baz danych np. wielowymiarowa analiza zatrudnienia, ocen pracowniczych, analiza absencji, fluktuacji, szkoleń itp.
 • wszystkie ćwiczenia i materiały wykonane w Excelu można po zakończeniu zajęć zgrać i zabrać ze sobą

Program

1.    Kalkulacje przy użyciu funkcji arkusza kalkulacyjnego Excel –

 • funkcje matematyczne
 • funkcje logicznefunkcje tekstowe
 • funkcje daty
 • funkcje statystyczne
 • funkcje wyszukiwania
 • tworzenie i wykorzystanie nazw w formułach

Możliwości:

 • Kalkulacja kosztów zatrudnienia
 • Obliczenia związane ze stażem pracy, określaniem dat przejścia na emeryturę, wejścia w wiek ochronny przy spełnieniu różnych warunków (np. praca w warunkach szkodliwych itp.)
 • Obliczenia związane z czasem pracy pracownika
 • Przygotowanie planów i ewidencji urlopowych
 • Kalkulacja  wynagrodzeń finansowych i niefinansowych
 • Kalkulacja kosztów rotacji personelu
 • Ewidencja odzieży roboczej
 • Ewidencja szkoleń
 • Kalkulacja kosztów funkcjonalnej i dysfunkcjonalnej nieobecności

2.    Bardzo szybka analiza danych przy użyciu tabeli przestawnej - zasady budowy i działania tabeli przestawnej:

 • Zasady budowania i działania tabel przestawnych
 • Formaty danych prezentowanych w tabeli przestawnej (np. sumy, procenty, liczniki)
 • Elementy obliczeniowe
 • Pola obliczeniowe
 • Grupowanie danych w tabeli przestawnej
 • Wykresy tabeli przestawnej

Możliwości:

 • Analiza struktury i dynamiki zatrudnienia
 • Analiza absencji
 • Przygotowanie budżetu na podstawie danych historycznych
 • Analiza rotacji kadr
 • Analiza ewidencji urlopowych
 • Analiza czasu pracy pracowników
 • Analiza kosztochłonności i efektywności procesu rekrutacji
 • Analiza szkoleń

3.    Jak zbudować tabelę z danymi, aby możliwe było korzystanie w niej z funkcji dostępnych w Excelu oraz analizowanie zgromadzonych w niej danych tabelą przestawną:

 • wymuszenie na użytkowniku tabeli wpisywania danych w formacie daty
 • wymuszenie na użytkowniku tabeli wpisywania danych o konkretnej długości
 • wymuszenie na użytkowniku tabeli wpisywania danych tylko z listy
 • tworzenie i zaszywanie w Excelu list

Możliwości:

 • Zakładanie w bazach danych ograniczeń, co do sposobu wpisywania w nich danych
 • Tworzenie i modyfikowanie list wykorzystywanych w raportach

4.    Jak ułatwić sobie pracę i ochronić jej efekty

 • formatowanie warunkowe
 • ukrywanie i ochrona formuł użytych w arkuszu
 • zezwalanie użytkownikom danego raportu na wpisywanie danych w konkretnych komórkach, kolumnach, wierszach (z hasłem i bez hasła)
 • wykresy – prezentacja na wykresie niestandardowych danych, linie trendu, etykiety danych, elementy graficzne
 • parametryzowanie wydruku dokumentu

Możliwości:

 • Nadanie użytkownikowi arkusza uprawnień do wprowadzania w nim zmian
 • Wykonanie wykresu z niestandardowych danych
 • Przygotowywanie dokumentów do wydruku

Masz pytanie? Chcesz zamówić szkolenie? Napisz!

Imię i nazwisko:


Kontakt zwrotny (eMail lub nr telefonu):


Treść: