Działy

Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza produkcji krok I

Cele szkolenia

Faktem jest, że kierowanie zespołem do łatwych ról nie należy.

Potrafi jednak dostarczyć wiele satysfakcji, jeśli potrafimy wykorzystywać dostępną wiedzę m.in. w zakresie psychologii zarządzania.

Kształtowanie wzajemnych stosunków, dobranie odpowiednich osób do zamierzonych celów, motywowanie załogi, dbanie o dobrą atmosferę i panowanie nad konfliktami to obszary, z których powinniśmy być dumni. Jeśli tak nie jest, to właśnie to szkolenie pozwoli to zmienić.

Prezentujemy metody usprawnień zdolności komunikacyjnych, modelowanie kompetencji zarządzania zespołem w przedsiębiorstwie produkcyjnym, opracowanie produktywnych rozwiązań i przemian w dziedzinie funkcjonowania zawodowego, rozkwit umiejętności własnych i współzawodników, zwiększenie efektywności grupowych form pracy, budowanie czynnej postawy wobec problemów, podwyższenie motywacji indywidualnej i zespołowej.

Korzyści

 • zobrazowanie własnych mocnych i słabych stron, jako przełożonego
 • rozwój kompetencji zarządzania zespołem w 8 podstawowych rolach
 • mobilizacja do samodoskonalenia i przekazywania wiedzy oraz umiejętności podwładnym
 • usprawnienie wewnątrz-działowej komunikacji
 • wprowadzanie umiejętności delegowania, jako środka do rozwoju i diagnostyki/"testowania" podległego personelu
 • umiejętne zmotywowanie pracowników
 • poznanie swojego potencjału liderskiego
 • doskonalenie sztuki przekazywania informacji zwrotnej podwładnym
 • zwiększanie zaangażowania podwładnych

Program

1. WSTĘP:

 •     przedstawienie się prowadzących oraz uczestników,
 •     sprawy organizacyjne, przedstawienie programu i zasad wspólnej współpracy.

2. ROLA I ZADANIA KIEROWNIKA ZESPOŁU - WPROWADZENIE:

 •     diagnoza osobistego potencjału w kierowaniu zespołem - Analiza SWOT,
 •     podstawowe i rozszerzone umiejętności menadżera w zakresie kierowania zespołem.

3. METODY BUDOWANIA AUTORYTETU W ZESPOLE

 •     podstawowe czynniki budujące autorytet,
 •     autorytet funkcji, wiedzy i osobowości.

4. SKUTECZNA KOMUNIKACJA JAKO PODSTAWOWE NARZĘDZIE KIEROWANIA:

 •     narzędzia skutecznej komunikacji interpersonalnej,
 •     parafraza,
 •     konstruktywna krytyka,
 •     komunikacja niewerbalna i jej znaczenie w procesie komunikacji,
 •     umiejętność aktywnego słuchania w kierowaniu zespołem,
 •     bariery komunikacyjne i sposoby ich przezwyciężania,
 •     trening komunikacji - język proaktywny (ćwiczenia).

5. ZESPOŁY I GRUPY:

 •     style kierowania zespołem i grupą,
 •     etapy pracy zespołu,
 •     typy i role ludzi w zespole

6. ZEBRANIE JAKO METODA PRACY ZESPOŁOWEJ:

 •     etapy i metody pracy zespołowej,
 •     zalety i wady pracy zespołowej,
 •     warunki efektywności zebrań.

 7. ROLA I ZADANIA KIEROWNIKA ZESPOŁU:

 •     rola komunikacji w relacjach "szef-podwładny" oraz podwładny - szef",
 •     motywowanie pracowników/rodzaje motywacji (Model Maslowa i Herzberga),
 •     delegowanie zadań,
 •     asertywne formułowanie próśb,
 •     sposoby przekazywania informacji zwrotnej,
 •     obiekcje i zastrzeżenia - sposoby postępowania,
 •     ocenianie pracowników.

8. ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW:

 •     "wczoraj kolega dziś szef",
 •     test - diagnoza umiejętności rozwiązywania konfliktów.


9. ROLA AUTORYTETU:

 •     podstawowe czynniki budujące autorytet,
 •     autorytet funkcji, wiedzy i osobowości.

10. NOWOCZESNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA:

 •     5S,
 •     5 WHY,
 •     Program Pomysłów Pracowniczych (PPP),
 •     Program Rozwiązywania Problemów (PRP),
 •     matryca kompetencji
 •     szkolenia krzyżowe

11.  ĆWICZENIA PRAKTYCZNE

Masz pytanie? Chcesz zamówić szkolenie? Napisz!

Imię i nazwisko:


Kontakt zwrotny (eMail lub nr telefonu):


Treść: