Działy

Prowadzenie zebrań i profesjonalne wystąpienia publiczne

Cele szkolenia

Uczestnictwo w warsztatach ma na celu zapoznanie uczestników z mechanizmami oraz grupą zasad przygotowywania i prowadzenia zebrania, narady, prezentacji i autoprezentacji.

Kluczowe obszary tematyczne:

 • planowanie i przygotowywanie prezentacji
 • rozpoznawanie adresatów i konstruowanie pod ich kątem wystąpienia
 • planowanie spotkania od strony oczekiwań co do treści i formy
 • umiejętne argumentowanie i odpowiadanie na pytania
 • radzeniem sobie z „trudnymi pytaniami”
 • techniki antystresowe
 • praktyczne ćwiczenia

Korzyści

Uczestnicy pozyskują wiedzę na temat skutecznych działań wchodzących w zakres prezentacji nowych rozwiązań, produktów i usług.
Zostają wyposażeni w niezbędne wiadomości dotyczące skutecznych sposobów planowania, organizowania i przeprowadzania profesjonalnych spotkań i prezentacji.

Program

1. WPROWADZENIE DO TEMATU:

 • Motywacja – Wartości - Kontrakt
 • Omówienie indywidualnych oraz grupowych oczekiwań
 • Diagnostyka - rejestracja na video zgodnie z przygotowanym scenariuszem

2. PLANOWANIE I ORGANIZACJA PREZENTACJI:

 • Rodzaje i funkcje prezentacji (twórcze, decyzyjne, informacyjne)
 • Planowanie przebiegu prezentacji:

     - określanie celów,
     - rodzaje celów,
     - reguły skutecznego planowania,
     - tworzenie własnego scenariusza
     - praca w grupach, prezentacja, dyskusja

3. REGUŁY PREZENTACJI:

 • Przygotowanie się do prezentacji
 • 3 etapy prezentacji

4. ASPEKTY PSYCHOLOGICZNE W PREZENTACJACH:

 • Jak działa umysł w procesie komunikacyjnym  (mózg gadzi, układ limbiczny, kora nowa).
 • W jaki sposób ludzie odbierają i przetwarzają informacje
 • W jaki sposób można wpływać na emocje

5. PODSTAWOWE ŹRÓDŁA KOMUNIKACJI:

 • Mowa ciała (mimika, gesty, terytorium)
 • Parajęzyk (ton głosu, barwa, tempo mówienia)
 • Słowa
 • Kształtowanie umiejętności aktywnego słuchania w prezentacjach

6. PODSTAWOWE BUDOWANIA SKUTECZNEGO KONTAKTU W PROCESIE PREZENTACJI:

 • Dopasowanie w procesie komunikacji (język ciała, analogowe cechy głosu, struktury systemów reprezentacji,     oddychanie, zwroty i wyrażenia)
 • Prowadzenie jako skuteczne następstwo dopasowania - jak poprowadzić rozmówcę w pożądanym kierunku

7. SZTUKA WYWOŁYWANIA PIERWSZEGO WRAŻENIA:

 • Wygląd zewnętrzny
 • Postawa
 • Głos
 • Powitanie
 • Uśmiech
 • Kontakt wzrokowy

8. RÓŻNI LUDZIE - RÓŻNE OSOBOWOŚCI. JAK SZYBKO I ŁATWO JE OKREŚLIĆ.

 • Systemy reprezentacji, czyli jak myślą wzrokowcy, słuchowcy i kinestetycy, i jak wykorzystać tę wiedzę w procesie prezentacji
 • Wybrane metaprogramy - indywidualne wzorce percepcji. Czym kieruje się człowiek w podejmowaniu decyzji oraz jak organizuje sobie własną mapę świata
 • Świat kobiet i mężczyzn, czyli dwa różne światy myślenia i działania

9. TRUDNE SYTUACJE W TRAKCIE SPOTKANIA:

 • Podstawowe techniki odpowiadania na pytania informacyjne i krytyczne
 • Tzw. "trudni ludzie" - osoby utrudniające przebieg prezentacji i reakcja na ich zachowanie
 • Co trzeba wiedzieć o uczestnikach prezentacji ? - prezentacja naturalnego zespołu reakcji uruchamianego w sytuacji bycia uczestnikiem prezentacji

10.    AUTOPREZENTACJA

 • Niewerbalne zachowanie się w trakcie prezentacji – analiza video nagranego materiałuA
 • Opanowanie stresu i przezwyciężanie tremy

11.    PODSUMOWIANIE ORAZ BUDOWA PLANU PRACY WŁASNEJ

Masz pytanie? Chcesz zamówić szkolenie? Napisz!

Imię i nazwisko:


Kontakt zwrotny (eMail lub nr telefonu):


Treść: