Działy

Motywacja i ocena pracownicza krok I

Cele szkolenia

Zasadniczym celem spotkania jest:

 • Poznanie technik i sposobów określenia potencjału zawodowego pracownika oraz unikatowych dla takiej osoby czynników motywujących. Dzięki takiej wiedzy, dalsze podejmowanie decyzji kadrowych, mających za zadanie rozwój kadr staje się już czystą przyjemnością. Pokazujemy jak posługiwać się informacją w ocenie pracowniczej tak, by zapewnić pracownikom możliwość świadomego i zaangażowanego uczestnictwa w przedsięwzięciach firmy, dzięki rozumieniu współzależności efektów ich pracy np. z pracą kolegów czy wymaganiami klientów.
 • Omawiamy cały warsztat jak motywować i stymulować pracownika, pobudzić jego zaangażowanie a nawet entuzjazm, oraz jak eliminować zachowania niepożądane .  
 • Wskazujemy jak wyznaczać zadania i ustalać sposoby oceny SKUTECZNOŚCI i EFEKTYWNOŚCI ich wykonania tak,aby umożliwić pracownikom zarówno samokontrolę osiąganych postępów, jak i rzetelne uwzględnianie ich jednostkowego wkładu pracy przy naliczaniu wynagrodzeń.
 • Poruszamy zagadnienie ocen pracowników służące ich rozwojowi, określaniu potrzeb szkoleniowych oraz efektywnemu wykorzystaniu kompetencji i zainteresowań zatrudnionych dla dobra firmy.

Korzyści

Z perspektywy (uczestników) pracowników działów HR:

 • uzyskanie twardej wiedzy w zakresie stworzenia i implementacji systemu oceny pracowniczej
 • uzyskanie praktycznych wskazówek w zakresie modelowych rozwiązań, szans i zagrożeń przy wdrażaniu systemów ocen

Korzyści dla uczestników obecnie lub w przyszłości oceniających:

 • wiedza jak wykorzystywać ocenę do budowania dobrych relacji z podwładnym
 • poznanie technik zwiększających autorytet i zaufanie u podwładnych
 • pokazanie źródeł informacji płynących z oceny pracowniczej do podejmowania decyzji w zespole
 • źródło informacji o samym sobie
 • możliwość szczegółowego określenia potrzeb w zakresie szkolenia i doskonalenia swoich pracowników
 • poznanie zasad i reguł tworzących skuteczną motywację
 • budowa własnego planu spotkania rozmowy oceniającej
 • budowa planu działań związanych z motywacją personelu

       oraz

 • mobilizacja do pracy nad sobą czyli samorozwoju m.in. ze względu na wymagania, jakie stawia oceniającym prowadzenie rozmów oceniających oraz motywowanie innych.

Program


Masz pytanie? Chcesz zamówić szkolenie? Napisz!

Imię i nazwisko:


Kontakt zwrotny (eMail lub nr telefonu):


Treść: