Działy

Motywacja i ocena pracownicza krok II

Cele szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób mających już duże doświadcznzenie w prowadzeniu rozmów oceniających.

Celem spotkania jest konfrontacja posiadanej wiedzy oraz umiejętności przeprowadzania oceny pracowniczej. Spotkanie ma charakter treningowy i jego celem jest realizacja maksymalnej ilości scenek lub/i epizodów mających miejsce w ramach takiego procesu.

Korzyści

Uświadomienie poziomu niekompetencji w zakresie umiejętności oceny ze wskazaniem na wiedzę oraz techniki mające to zmienić.

Program

DZIEŃ PIERWSZY– scenki epizodyczne

Pierwszy dzień szkolenia poświęcimy na odgrywanie scenek (każdy z uczestników w roli szefa), które pokarzą w jaki sposób uczestnicy radzą sobie m.in. w obszarach:

 • delegowania zadań
 • kontroli  (jako funkcji wspierającej)
 • pochwały
 • konstruktywnej krytyki
 • prowadzenia trudnych rozmów 
 • oceny okresowej pracownika

Założenie – trener jest obserwatorem oraz bierze udział w odgrywaniu scenek po stronie „pracowniczej”.

W czasie odgrywania scenki pozostali uczestnicy pracują z arkuszami diagnostycznymi, które w drugim dniu wykorzystane będą w ocenie i analizie scenek i przekazane będą osobie odgrywającej scenkę.

DZIEŃ DRUGI   20% ANALIZA SCENEK  / 40% KOREKTY / 40% PRAKTYKA  

1.  OBSERWACJA I ANALIZA MATERIAŁU

 • analiza pozytywów oraz popełnionych błędów
 • 3 poziomy feedbacku (indywidualny uczestnika, grupowy, trenerski)
 • korekty teoretyczne

Dzięki rejestracji Video, w drugim dniu szkolenia wykorzystamy ten materiał do jako bazę do oceny naszych słabych i mocnych stron. Wybierzemy na tym etapie scenki, które sprawiły uczestnikom najwięcej trudności oraz odegramy je na koniec szkolenia. 

2. OCENA PRACOWNICZA:

 • analiza korzyści dla organizacji, menedżerów i pracowników z wykorzystania systemu ocen pracowniczych
 • czym jest system ocen pracowniczych w oczach pracownika i jak to zmienić
 • rola i miejsce systemu ocen w świetle misji i strategii organizacji i systemu zarządzania personelem
 • korzyści ze stosowania dobrze przygotowanego systemu ocen
 • możliwe zagrożenia i błędy we wprowadzaniu i stosowaniu systemu

3. ROLE MANAGERA

Omówienie 8 ról managerskich z perspektywy oceny i motywacji:

1.       Dostarczanie i wskazywanie celu, wizji, sensu istnienia organizacji dla ludzi

2.       Motywowanie podwładnych

3.       Kreowanie i ochrona dominujących wartości

4.       Komunikowanie się z podwładnymi

5.       Pomaganie pracownikom w osiąganiu wyznaczonych celów

6.       Optymalne alokowanie zasobów pomiędzy komórki, jednostki gospodarcze, ludzi

7.       Podział odpowiedzialności pomiędzy grupy i indywidualnych pracowników

8.       Rozwój indywidualny oraz grupowy

4. KOREKTY- Scenki po korektach

 • formuła nie zakłada odgrywania całości scenek a raczej poszczególne ich etapy/epizody, które uczestnicy wspólnie wybrali z trenerem.

5. KONSULTACJE INDYWIDUALNE

 • budowa długoterminowego planu pracy własnej

6.  PODSUMOWANIE

Masz pytanie? Chcesz zamówić szkolenie? Napisz!

Imię i nazwisko:


Kontakt zwrotny (eMail lub nr telefonu):


Treść: