Działy

Zaawansowany system wynagrodzeń

Cele szkolenia

 • Pokazanie jego uczestnikom, jak uzyskać najwyższą stopę zwrotu z tej inwestycji z jednoczesnym zaangażowaniem tego, co najlepsze w ludziach do osiągania wyznaczonych celów.
 • Uświadomienie uczestnikom, co najbardziej motywuje pracowników a co sprzyja ich demotywacji.
 • Pokazanie uczestnikom, jak konstruować efektywne systemy wynagrodzeń.
 • Wskazanie motywatorów pozamaterialnych i okoliczności do ich stosowania.

Korzyści

Wynagrodzenie pracownika często traktuje się jako element kosztowy dla firmy. Prawda jest jednak taka, że prawidłowo skonstruowany system wynagrodzeń to inwestycja przedsiębiorstwa, która w obecnych czasach potrafi się zwracać, jak mało która.

Program

Strategia firmy a kształt systemu wynagrodzeń:

 • MBO a karta wyników zrządzania zasobami ludzkimi ?
 • Mierniki realizacji celów firmy a zadania dla pracowników
 • System wynagrodzeń jako odzwierciedlenie strategii firmy

Jak zbudować efektywny system wynagrodzeń:

 • Jak powiązać realizację zadań pracownika z wynagrodzeniem?
 • Nie tylko pieniądze motywują - niefinansowe elementy wynagrodzeń
 • Koncepcja badań w organizacji przy budowie efektywnych systemów
 • Omówienie wyników badań OGÓLNOPOLSKIEGO BADANIA MOTYWACJI.

Wynagrodzenie jako „archipelag”, a nie „samotna wyspa”

 • rola systemu rozwoju zawodowego
 • rola systemu ocen okresowych
 • demotywatory
 • zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności
 • modele kompetencyjne

System ocen pracowniczych

 • Przez ocenę do podniesienia efektywności osobistej pracownika
 • Konstruktywna krytyka jako wartość w przedsiębiorstwie
 • Jak odzwierciedlić strategię przedsiębiorstwa w systemie ocen pracowniczych?

Optymalizacja kosztów

 • Jak zamienić system wynagrodzeń z kosztu w inwestycję?
 • Oszczędzanie na ludziach nie sprzyja oszczędzaniu kosztów firmy - dlaczego?

Metodologia:

 • Wykład teoretyczny
 • Case study
 • Dyskusja
 • Ćwiczenia

Masz pytanie? Chcesz zamówić szkolenie? Napisz!

Imię i nazwisko:


Kontakt zwrotny (eMail lub nr telefonu):


Treść: