Działy

Kształtowanie nawyków skutecznego działania - inspirujący trening doskonalenia osobowości

Cele szkolenia

Uczestnicy szkolenia

 • Poszerzą wiedzę na temat pojęcia  „nawyku”, sposobów tworzenia nawyków i ich roli w naszym życiu.
 • Będą potrafili wskazać różnicę między „etyką osobowości” a „etyką charakteru”.
 • Otrzymają wiedzę na temat działania naszych zmysłów i tworzenia przez nich indywidualnych obrazów rzeczywistości.
 • Zademonstrują w ćwiczeniach umiejętność zamiany języka reaktywnego na proaktywny. Wykażą się umiejętnością określania we własnym życiu stosunku kręgu wpływu do kręgu zainteresowań.
 • Zdobędą wiedzę o roli misji w życiu człowieka i sposobach jej tworzenia. Wykonają ćwiczenia, których celem jest określenie własnej misji życiowej.
 • Wykażą się umiejętnością poprawnego formułowania afirmacji i stosowania wizualizacji.
 • Będą potrafili dokonać analizy zarządzania własnym czasem. Wykażą się umiejętnością planowania własnych działań z wykorzystaniem skutecznych narzędzi planowania
 • Nauczą się poprawnie formułować swoje cele.
 • Poznają zasady funkcjonowania paradygmatu „wygrana-wygrana”.
 • Nauczą się aktywnie słuchać; empatycznie, otwarcie i świadomie. Będą potrafili posługiwać się parafrazą, pytaniami precyzującymi wypowiedzi, wykorzystywać informację zwrotną. Nabędą umiejętność pokonywania barier utrudniających uważne słuchanie.
 • Samodzielnie wykonają poznane wcześniej ćwiczenia relaksujące. Będą potrafili wymienić sposoby regeneracji sił z uwzględnieniem wymiaru społeczno - emocjonalnego, umysłowego i duchowego.

Korzyści

 • Inspiracje do pracy nad sobą raz ze wskazaniem konkretnych obrazów
 • Zmiana paradygmatu
 • Książka S. R.Covey w ramach materiałów szkloleniowych

Program

1. WSTĘP

 • Skuteczność a efektywność
 • Motywacja do zmian
 • Filozofia ludzi inteligentnych
 • Rola wartości w naszej pracy
 • Jak powstają nasze nawyki i jak kształtują nasze zachowanie.

2. JAK ZMIENIĆ NIEWŁAŚCIWE NAWYKI MYŚLENIA I DZIAŁANIA:

 • afirmacje
 • siła wizualizacji twórczych
 • kształtowanie motywacji do zmian
 • jak wykorzystać cały potencjał mózgu

3. W POSZUKIWANIU PRYWATNEGO ZWYCIĘSTWA:

 • kształtowanie postawy proaktywnej
 • poszerzanie pola wpływy, czyli jak przejmować inicjatywę
 • proaktywne struktury językowe
 • kreowanie własnej wizji

4. SZTUKA ZARZĄDZANIA SOBĄ W CZASIE:

 • osobowość typu A
 • 60/40
 • czwarta generacja zarządzania czasem – system wartości
 • jak poprawnie formułować cele
 • planowanie działań; narzędzia planowania
 • zostań coachem

5. WIZJA KOŃCA

 • jak stosować te zasadę w działaniach zawodowych
 • strategia  K.Vonneguta
 • teoria zmiany K.Levina

6. KOMUNIKACJA SYNERGICZNA. BUDOWANIE RELACJI INTERPERSONALNYCH NA ZASADZIE „WYGRANA - WYGRANA”:

 • pięć wymiarów postawy „wygrana – wygrana”
 • zasady komunikacji empatycznej
 • sztuka aktywnego słuchania

o   parafraza

o   precyzowanie

 • zasady twórczej współpracy

  zasady pracy grupowej

 • poziomy komunikacji oparte na zaufaniu i współpracy

7. ODNOWA CZYLI NAWYK „OSTRZENIA PIŁY”

 • wymiar fizyczny
 • wymiar umysłowy
 • wymiar społeczno-emocjonalny
 • wymiar duchowy            

8. PLAN PRACY WŁASNEJ 3/6/12 MIESIĘCY

 • prawo pierwszych 24 godzin
 • podsumowanie

Masz pytanie? Chcesz zamówić szkolenie? Napisz!

Imię i nazwisko:


Kontakt zwrotny (eMail lub nr telefonu):


Treść: