Działy

Warsztat doskonalenia pracy w telemarketingu - trening zaawansowany

Cele szkolenia

Proponowane są tutaj konkretne, efektywne rozwiązania w zakresie identyfikacji partnera oraz szeroki repertuar psychologicznych technik wywierania wpływu w warunkach relacji handlowej. Program wykorzystuje konwencje psychologicznego wpływu perswazyjnego i negocjacyjnego na poziomie paleopsychicznym (wpływ podświadomy) oraz techniki wpływu na poziomie świadomym psychiki w m.in. w celu budowania dobrych relacji handlowych.

Korzyści

Podczas wykładów, ćwiczeń oraz konwersatoriów uczestnicy zdobędą wiedzę dotyczącą:

 • automotywacji,
 • psychologii komunikacji (funkcjonowania mózgu, zasad pracy w niskich partiach pracy mózgu)
 • wpływu słów na układ nerwowy,
 • rozpoznawania objawów stresu,
 • reakcji na krytykę i konflikt,
 • komunikacji,
 • przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu,
 • sposobów zwalczania stresu,
 • wpływu muzyki, sportu, odpoczynku na stres,
 • diagnostyki osobowości

Program

1. WPROWADZENIE DO TEMATU:

 • Motywacja – Wartości - Kontrakt
 • Omówienie indywidualnych oraz grupowych oczekiwań

2. PLANOWANIE I ORGANIZACJA ROZMOWY:

 • Planowanie przebiegu rozmowy:

- określanie celów,

- rodzaje celów,

- reguły skutecznego planowania,

- tworzenie własnego scenariusza

- praca w grupach, prezentacja, dyskusja

3. ASPEKTY PSYCHOLOGICZNE W TELEMARKETINGU

 • Jak działa umysł w procesie komunikacyjnym  (mózg gadzi, układ limbiczny, kora nowa).
 • W jaki sposób ludzie odbierają i przetwarzają informacje

4. PODSTAWOWE ŹRÓDŁA KOMUNIKACJI

 • Mowa ciała w telemarketingu
 • Parajęzyk (ton głosu, barwa, tempo mówienia)
 • Słowa
 • Kształtowanie umiejętności aktywnego słuchania

5. STRATEGIE BUDOWANIA SKUTECZNEGO KONTAKTU W PROCESIE ROZMOWY TELEFONICZNEJ

 • Dopasowanie w procesie komunikacji (analogowe cechy głosu, struktury systemów reprezentacji, oddychanie, zwroty i wyrażenia)
 • Prowadzenie jako skuteczne następstwo dopasowania - jak poprowadzić rozmówcę w pożądanym kierunku

6. POJĘCIE "STRESU". POZYTYWNE I NEGATYWNE NASTĘPSTWA JEGO WYSTĘPOWANIA:

 • czym jest stres?
 • jakie są typowe objawy stresu? W jaki sposób szybko na nie reagować?
 • w jaki sposób może wpływać na nasze myślenie i działanie?
 • jakie zmiany wywołuje stres w zachowaniach?

7. TYPOWE ŹRÓDŁA STRESU:

 • wewnętrzne źródła związane z typem osobowości,
 • co to jest osobowość typu A?
 • niska samoocena i jej wpływ na kształtowanie obrazu naszej rzeczywistości,
 • sposoby radzenia sobie z krytyką,
 • zewnętrzne źródła stresu,
 • sytuacje stresogenne - analiza skali Holmesa określającej wielkość stresu,
 • dlaczego inni nas stresują? Rozpoznawanie różnych typów osobowości,
 • w jaki sposób zwalczać zjawisko "wypalenia" w pracy? Ćwiczenia motywacyjne.

8. SPOSOBY ZWALCZANIA ZBYT DUŻEGO STRESU:

 • techniki relaksacyjne - ćwiczenia Dennisona i Cooka, trening Shultza, techniki Jacobsona, elementy treningu Chi - Kung,
 • techniki umysłowe - trening wizualizacji, kotwiczenie pozytywnych emocji, "krąg doskonałości", "linia czasu",
 • ćwiczenia i zabawy ruchowe - żonglowanie,
 • jak stosować "szczepionkę antystresową".

9. RÓŻNI LUDZIE - RÓŻNE OSOBOWOŚCI. JAK SZYBKO I ŁATWO JE OKREŚLIĆ

 • Systemy reprezentacji, czyli jak myślą wzrokowcy, słuchowcy i kinestetycy, i jak wykorzystać tę wiedzę w procesie prezentacji
 • Wybrane metaprogramy- indywidualne wzorce percepcji. Czym kieruje się człowiek w podejmowaniu decyzji oraz jak organizuje sobie własną mapę świata
 • Świat kobiet i mężczyzn, czyli dwa różne światy myślenia i działania

10. TRUDNE SYTUACJE W TRAKCIE ROZMOWY

 • Podstawowe techniki odpowiadania na pytania informacyjne i krytyczne
 • Tzw. "trudni ludzie" - osoby utrudniające przebieg rozmowy i reakcja na ich zachowanie
 • Co trzeba/można wiedzieć o adresatach rozmów   

11.PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE

Masz pytanie? Chcesz zamówić szkolenie? Napisz!

Imię i nazwisko:


Kontakt zwrotny (eMail lub nr telefonu):


Treść: