Działy

Techniki kreatywnego myślenia oraz twórcze rozwiązywanie problemów

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest uruchomienie na poziomie jednostkowym i w pracy grupowej zasobów kreatywnego sposobu myślenia i działania.Trening uaktywnia tkwiące w każdym człowieku pokłady myślenia innowacyjnego, pozwalającego na twórcze rozwiązywanie problemów zawodowych i osobistych.Uczestnicy kształtują i rozwijają myślenie pozalogiczne oraz skuteczne elementy myślenia kreatywnego: oryginalność, płynność, giętkość.Szkolenie obejmuje trening składników poznawczych niezbędnych do twórczego myślenia, takich jak: pamięć, intuicja twórcza, rozwój wyobraźni.Istotnym elementem treningu jest przezwyciężanie przeszkód w kreatywnym myśleniu i wzbudzanie motywacji twórczej. Kolejnym ważnym elementem treningu jest „twórczość grupowa”, w którym uczestnicy poznają narzędzia użyteczne w zespołowym rozwiązywaniu problemów:

 • Burzę Mózgów,
 • Strategię Walta Disney’a,
 • Mapy Myśli.

Uczestniczy usprawniają również komunikację interpersonalną; uczą się aktywnego słuchania, posługiwania się konstruktywną krytyką oraz metaforą.

Dopełnieniem szkolenia są ciekawe ćwiczenia fizyczne: uwrażliwiające, energetyzujące i relaksujące.

Korzyści

 • Przełamanie schematycznego myślenia opartego na nawykach
 • Rozwinięcie umiejętności kreatywnego myślenia i działania
 • Poprawienie procesów komunikacyjnych, decyzyjnych i percepcyjnych w oparciu o twórcze techniki posługiwania się umysłem
 • Inspirowanie do wdrażania innowacyjności w firmie
 • Nabycie umiejętności posługiwania się wybranymi metodami twórczego rozwiązywania problemów
 • Poprawienie pracy w zespole
 • Poznanie zasad tworzenia w organizacji klimatu sprzyjającego kreatywności
 • Rozwój intuicji

Program

1.    Twórczość jako cecha osobowości.

2.    Trening poznawczych składników procesu twórczego:

 • wyobraźni;
 • pamięci;
 • myślenia oryginalnego i pozalogicznego.

3.    Pokonywanie barier twórczego myślenia przez osłabianie wewnętrznej cenzury i docieranie do własnych umiejętności.

4.    Wzbudzanie motywacji twórczej.

5.    Twórcze rozwiązywanie problemów w pracy grupowej:

 • usprawnianie komunikacji „wewnątrzgrupowej”
 • aktywne słuchanie,
 • konstruktywna krytyka,
 • metafora;
 • wykorzystanie techniki „Burzy mózgów”, Strategii Disney’a, Map Myśli

6.    Strategie i techniki kreatywnego rozwiązywania konfliktów.

 • Zmiana pozycji percepcyjnej – JA, ON, SPOJRZENIE Z GALERII.
 • Skuteczne techniki asertywne.
 • Komunikacja rozwiązująca konflikt – sztuka dopasowania i prowadzenia, skuteczne techniki asertywne, język perswazji.

Masz pytanie? Chcesz zamówić szkolenie? Napisz!

Imię i nazwisko:


Kontakt zwrotny (eMail lub nr telefonu):


Treść: