Działy

Zarządzanie stresem i kontrolowanie emocji

Cele szkolenia

Pierwszy dzień szkolenia jest poświęcony zarządzaniu stresem.
Pokażemy Ci jak radzić sobie ze stresem, pomoże zrozumieć jakie są jego przyczyny. Trenerzy pokażą jak analizować i planować kontrolę stresu oraz zaznajomią Cię z technikami zarządzania nim.

Drugi dzień to trening kontroli emocji.
W tym dniu głównym celem jest nauka kontrolowania własnych emocji i emocji partnera interakcji. Dodatkowo zyskasz przydatne umiejętności takie jak: podwyższenie swobody intelektualnej i zdolności percepcyjnych w warunkach krytycznych, zwiększenie motywacji zawodowej i uzyskanie wglądu w obszarze deficytów własnej osobowości.
Wzmocnisz swoją odporność psychiczną i pewność siebie. Wykształcisz nowy, efektywny system kontroli konfliktów wewnętrznych i zewnętrznych w stosunku do organizacji zawodowej. Poprzez pracę nad układem nerwowym, podwyższysz wydolność układu immunologicznego i pierwotną profilaktykę psychosomatyczną.
 

Szkolenie jest prowadzone łącznie przez trzech trenerów.

Korzyści

Profil uczestnika

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które chcą nauczyć się kontrolować i panować nad stresem - zarówno w pracy, jak i w codziennych sytuacjach.

Korzyści dla uczestników

Podczas wykładów, ćwiczeń oraz konwersatoriów uczestnicy zdobędą wiedzę dotyczącą:

 • rozpoznawania objawów stresu,
 • reakcji na krytykę,
 • bezstresowej komunikacji,
 • przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu,
 • sposobów zwalczania stresu,
 • wpływu muzyki, sportu, odpoczynku na stres,
 • innych sposobów zapobiegania stresowi.

Program

DZIEŃ I

1. Pojęcie "stresu" - pozytywne i negatywne następstwa jego występowania:

 • czym jest stres?
 • typowe objawy stresu - w jaki sposób szybko na nie reagować?
 • w jaki sposób może wpływać na nasze myślenie i działanie?
 • jakie zmiany wywołuje stres w zachowaniach?

2. Typowe źródła stresu:

 • wewnętrzne źródła związane z typem osobowości,
 • co to jest osobowość typu A?
 • niska samoocena i jej wpływ na kształtowanie obrazu naszej rzeczywistości,
 • sposoby radzenia sobie z krytyką,
 • zewnętrzne źródła stresu,
 • sytuacje stresogenne - analiza skali Holmesa określającej wielkość stresu,
 • stres wywołany niewłaściwą komunikacją interpersonalną,
 • jak panować nad procesem komunikacji?
 • trening "dopasowania" i "prowadzenia" w komunikacji,
 • dlaczego inni nas stresują? - rozpoznawanie różnych typów osobowości, indywidualne wzorce myślenia,
 • w jaki sposób zwalczać zjawisko "wypalenia" w pracy? - ćwiczenia motywacyjne.

3. Sposoby zwalczania zbyt dużego stresu:

 • techniki relaksacyjne - ćwiczenia Dennisona i Cooka, trening Shultza, techniki Jacobsona, elementy treningu Chi - Kung,
 • techniki umysłowe - trening wizualizacji, kotwiczenie pozytywnych emocji, "krąg doskonałości", "linia czasu",
 • ćwiczenia i zabawy ruchowe - żonglowanie,
 • jak stosować "szczepionkę antystresową".

4. Antystresowy styl życia, czyli jak kontrolować emocje i zapobiegać zbyt wysokiemu poziomowi stresu:

 • asertywność - trening wybranych technik,
 • kontakt z przyrodą,
 • umiejętność formułowania celów,
 • muzyka relaksująca,
 • sport i wszelkie formy ruchu,
 • odpowiednia dieta,
 • aromaterapia,
 • odpoczynek i sen,
 • rozwijanie poczucia humoru,
 • feedback - twórcza analiza niepowodzeń,
 • zarządzanie czasem.

Dzień II

1. Runda wstępu:

 • wzajemne poznanie, zarysowanie celu i metodyki treningu,
 • wprowadzenie do problematyki stresu i psychosomatyki.

2. Pomiar indywidualnych reakcji fizjologicznych:

 • prowadzący dokonuje pomiaru tętna i ciśnienia tętniczego uczestników,
 • prowadzący wykonuje Test Yekersa i diagnozuje stan pobudzenia współczulnego układu nerwowego.

3. Trening rytmu oddechowego i kontroli tętna wg metodyki SPECNAZU (radzieckie, militarne jednostki specjalne):

 • moduł ekstremalny, będący zarówno ćwiczeniem jak i testem zdolności wywoływania rzadkoskurczu autosugestywnego (świadome spowalnianie tętna).

4. Trening MASEK wg metodyki MOSSADU (wywiad izraelski):

 • uczestnicy wg mechanizmu warunkowania klasycznego, wykonują ćwiczenia mające na celu "zapisanie" reakcji zwolnienia tętna na sygnał twarzy rozmówcy,
 • ćwiczenia wykonywane są przy wykorzystaniu muzyki Mozarta (optymalizacja tętna).

5. Trening kontroli emisji głosu i asyntonii mimicznej:

 • uczestnicy doskonalą utrzymywanie naturalnej emisji głosu i kontroli mimiki w warunkach inicjowanego konfliktu.

6. Trening relaksacji neuromięśniowej:

 • trening - rozgrzewka bokserska,
 • masaże obręczy barkowej,
 • ćwiczenia "na maskach", wiążące rytm oddechowy z rozluźnieniem pasa barkowego.

7. Testy:

 • test pokerowy KGB,
 • test psychopresji,
 • testy opomiarowane bio - feedback,
 • test animals - horror.

Masz pytanie? Chcesz zamówić szkolenie? Napisz!

Imię i nazwisko:


Kontakt zwrotny (eMail lub nr telefonu):


Treść: