Działy

Komunikacja w zespole

Cele szkolenia

Trening jest dwudniowym spotkaniem dydaktycznym przeprowadzonym w formie aktywizującej i przeżyciowej.

Szkolenie przeprowadzone zostanie w formie warsztatowej. Obejmie ćwiczenia całej grupy, indywidualne i interpersonalne. W szkoleniu zostaną wykorzystane: studia przypadków, odgrywanie ról. Uzupełnieniem będą krótkie wykłady tematyczne i wspólne dyskusje. Szkolenie zostanie wzbogacone o ćwiczenia i zabawy integrujące, motywujące i budujące związki interpersonalne.

Program może zawierać dodatkowy element - ćwiczenie pozwalające na diagnozę przepływu informacji między-działowych oraz wynikających z tego tytułu problemów wewnątrz organizacji.

Korzyści

EFEKTY TRENINGU:

Poprawie przepływu informacji wewnątrz organizacji. Uświadomienie roli prawidłowej komunikacji w osiąganiu zamierzonych celów.

Program

DZIEŃ I

1. Wprowadzenie do problematyki szkolenia

 • określenie zasad wspólnej pracy, celów, indywidualnych potrzeb

2. Motywacja w pracy:

 • cel wewnętrzny
 • motywacja zewnętrzna

3. Komunikacja interpersonalne

 • model komunikacji wg. A.Mehrabiana
 • znaczenie komunikacji interpersonalnej w rozwiązywaniu konfliktów
 •  znaczenie umiejętności słuchania

4. Komunikacja interpersonalna w rozwiązywaniu konfliktów:

 • psycholingwistyka (wpływ słowa na system nerwowy odbiorcy)
 • kody ekspresji ciała i emisja głosu (wpływ sygnałów na emocje)
 • Metafora; w jaki sposób wykorzystać jej siłę?

5. Trening „dopasowania” i „prowadzenia” w komunikacji.

 • mowa ciała
 • intonacja
 • tempo mówienia

6. Konstruktywna krytyka oraz strategie asertywne w „konflikcie”.

 • ćwiczenia w grupach

7. Strategie i techniki kreatywnego rozwiązywania konfliktów:

 • zmiana pozycji percepcyjnej (zmiana paradygmatu)
 • skuteczne techniki asertywne.

8. Techniki sterowania dialogiem

 • struktury językowe oddziałujące na podświadomość.
 • Jak stosować konstrukcje lingwistyczne oparte na implikacjach i presupozycjach w konflikcie ?
 • formy oraz rodzaje konstrukcji

·         Pytania sokratejskie

·         Kontr pytanie

·         Pytania uboczne

·         i inne

8. Psychologiczne techniki wpływu w „konflikcie”:

 • reguła wzajemności
 • reguła konsekwencji
 • etykietowanie
 • „fałszywe zwierciadło”
 • SDS i inne

9. Sposoby myślenia innych ludzi, czyli, jak funkcjonują Metaprogramy

 • autorytet zewnętrzny – wewnętrzny
 • dążenie - unikanie
 • ja – inni
 • ogólny - szczegółowy
 • opcje - procedury
 • podobieństwa - różnice

10. Komunikacja w małych i dużych zespołach:

 • role w grupach zadaniowych;
 • bariery w komunikacji wewnątrzgrupowej

 11. Integracja treści:

 • trening symulacyjny
 • informacje zwrotne
 • korekty doskonalące

Masz pytanie? Chcesz zamówić szkolenie? Napisz!

Imię i nazwisko:


Kontakt zwrotny (eMail lub nr telefonu):


Treść: