Działy

Profesjonalne zarządzanie projektami w organizacji

Cele szkolenia

Jednodniowe szkolenie zaprojektowane tak, aby w pigułce przekazać najistotniejsze elemenety związane z procesem zarządzania projektami zadaniowymi. Interaktwny charakter pozwana na to, aby w sposób ćwiczeniowy zaplanować, zrealizować oraz umiejętnie kontrolować projekt. Każdy uczestnik poznaje sposoby na efektywne wykorzystanie narzędzi do zarządzania projektami w oparciu o metodykę PMBOK.

Korzyści

 • Omówienie najlepszych praktyk zarządzania projektami
 • Analiza przykładowego projektu (np. Przebudowa magazynu) w kontekście wdrożenia najlepszych praktyk zarządzania.
 • Wypracowanie podstawowych templatek dla projektu (karta, wniosek projektowy, zmiany, plan projektu, ryzyka, raporty).

Program

1. INICJOWANIE PROJEKTU - INTENCJE:

 • Definicja i kontekst projektu – struktura przedsiębiorstwa
 • Złoty trójkąt – określenie ram projektowych
 • Karta projektu jak fundament projektowy
 • Role i odpowiedzialność na projekcie – udziałowcy

2. PLANOWANIE PROJEKTU - PLAN REALIZACJI:

 • Metodyki prowadzenia projektów
 • Złoty trójkąt w planowaniu
 • Estymowanie – techniki estymacji (PERT)
 • Budowa zespołu projektowego
 • Praktyczne przykłady definiowania zakresu – WBS
 • Zarządzanie czasem – wykresy sieciowe
 • Metoda ścieżki krytycznej (CPM)

3. ZARZĄDZANIE PROJEKTEM - REALIZACJA PLANU:

 • Zarządzanie jakością
 • Proces wprowadzenia zmian
 • Efektywne zarządzanie ryzykiem
 • Kontrakty i podwykonawcy
 • Kierowanie zespołem projektowym

4. MONITOROWANIE I KONTROLA PROJEKTU - WDROŻENIE:

 • Sprawdzanie jakości produktów projektu
 • Zarządzanie zasobami (ludzie, sprzęt, podwykonawcy)
 • Monitorowanie kosztu i czasu – narzędzia IT
 • Zamykanie projektu – wnioski projektowe

Masz pytanie? Chcesz zamówić szkolenie? Napisz!

Imię i nazwisko:


Kontakt zwrotny (eMail lub nr telefonu):


Treść: