Działy

Zarządzanie czasem i organizacja czasu pracy

Cele szkolenia

Sukces człowieka w życiu nie jest możliwy, jeżeli nie radzi on sobie z organizacją swojego czasu, czy z planowaniem celów i działań. W dzisiejszych czasach trudno wyobrazić sobie kogoś, kto nie prowadzi uporządkowanego życia i funkcjonuje w świecie chaosu i zamieszania. Tylko wtedy, gdy „zapanujesz” nad czasem, możesz zapewnić sobie wszechstronny rozwój i szczęśliwe życie, oparte na najważniejszych dla Ciebie wartościach. Przejmiesz również kontrolę nad przyszłymi wydarzeniami.

Korzyści

W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z nowymi technikami, dzięki którym:

 • Poznają bariery psychologiczne, które utrudniają im zarządzanie sobą w czasie i nauczą się przełamywać je za pomocą technik mentalnych
 • Dokonają oceny wykorzystywania czasu w swoim aktualnym życiu
 • Poznają reguły, które pozwolą wygospodarować czas na rzecz własnego rozwoju
 • Nauczą się, w jaki sposób ustalać priorytety i odróżniać rzeczy ważne od nieważnych
 • Będą potrafił poprawnie formułować swoje cele
 • Nauczą się planować działania konieczne do osiągania celów
 • Przekonają się, jak ważna jest siła wizualizacji w planowaniu działań
 • Dokonają analizy wykorzystania czasu w swojej pracy
 • Poznają bariery, które utrudniają efektywne wykorzystanie czasu w pracy
 • Nauczą się sztuki katalogowania swoich zadań
 • Dowiedzą się, jakie reguły kierują delegowaniem zadań
 • Dowiedzą się, jak styl życia wpływa na radzenie sobie z organizacją czasu i co trzeba zmienić
 • Nabędą wiedzę na temat możliwości szybkiego i skutecznego uczenia się, dzięki technikom pozwalającym na oszczędność czasu

Program

1. PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA CZASEM:

 • Bariery utrudniające skuteczne zarządzanie sobą w czasie, czyli które poglądy i nawyki powinniśmy zmienić
 • Programowanie swoich przyszłych zachowań – projektowanie mentalne, afirmacje
 • Idea zarządzania czasem wg S. Covey’a
 • Osobowość typu „A”

2. CO JEST DLA CIEBIE NAPRAWDĘ WAŻNE. JAK USTALAĆ SWOJE PRIORYTETY:

 • Hierarchia potrzeb wg A. Maslowa
 • Zasada Pareta – 20/80
 • Metoda ABC
 • Matryca Eisenhowera

3. WARUNKI OPERACYJNOŚCI CELÓW. JAK POPRAWNIE FORMUŁOWAĆ SWOJE CELE

4. SZTUKA PLANOWANIA DZIAŁAŃ DŁUGOTERMINOWYCH I KRÓTKOTERMINOWYCH:

 • Strategia Vonneguta
 • Metoda Gantta
 • Metoda ALPEN

5. BARIERY UTRUDNIAJĄCE EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE CZASU W PRACY:

 • Organizacja stanowiska pracy
 • Jak odkryć i wyeliminować „pożeraczy czasu”
 • Jak wykorzystać wykres „krzywej zakłóceń” dnia
 • Analiza „spraw wpływających” i umiejętność ich katalogowania
 • Zasady i reguły delegowania zadań

Masz pytanie? Chcesz zamówić szkolenie? Napisz!

Imię i nazwisko:


Kontakt zwrotny (eMail lub nr telefonu):


Treść: