Działy

Zarządzanie sobą w czasie. Techniki kontroli emocji i radzenia sobie ze stresem.

Cele szkolenia

Sukces człowieka w życiu nie jest możliwy, jeżeli nie radzi on sobie z organizacją swojego czasu, z planowaniem celów i działań. W dzisiejszych czasach trudno wyobrazić sobie kogoś, kto nie prowadzi uporządkowanego życia i funkcjonuje w świecie chaosu i zamieszania. Tylko wtedy, gdy „zapanujesz” nad czasem, możesz zapewnić sobie wszechstronny rozwój i szczęśliwe życie, oparte na najważniejszych dla Ciebie wartościach. Przejmiesz również kontrolę nad przyszłymi wydarzeniami.

Korzyści

Uczestnicy po szkoleniu:

 • Poznają bariery psychologiczne, które utrudniają im zarządzanie sobą w czasie i nauczą się przełamywać je za pomocą technik mentalnych
 • Dokonają oceny wykorzystywania czasu w swoim aktualnym życiu
 • Poznają reguły, które pozwolą wygospodarować czas na rzecz własnego rozwoju
 • Nauczą się, w jaki sposób ustalać priorytety i odróżniać rzeczy ważne od nieważnych
 • Będą potrafił poprawnie formułować swoje cele
 • Nauczą się planować działania konieczne do osiągania celów
 • Przekonają się, jak ważna jest siła wizualizacji w planowaniu działań
 • Dokonają analizy wykorzystania czasu w swojej pracy
 • Poznają bariery, które utrudniają efektywne wykorzystanie czasu w pracy
 • Nauczą się sztuki katalogowania swoich zadań
 • Dowiedzą się, jakie reguły kierują delegowaniem zadań
 • Dowiedzą się, jak styl życia wpływa na radzenie sobie z organizacją czasu i co trzeba zmienić
 • Nabędą wiedzę na temat możliwości szybkiego i skutecznego uczenia się, dzięki technikom pozwalającym na oszczędność czasu

Program

1. PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA CZASEM

 • Bariery utrudniające skuteczne zarządzanie sobą w czasie, czyli które poglądy i nawyki powinniśmy zmienić
 • Programowanie swoich przyszłych zachowań – projektowanie mentalne, afirmacje
 • Idea zarządzania czasem wg S. Covey’a
 • Osobowość typu „A”

2. CO JEST DLA CIEBIE NAPRAWDĘ WAŻNE. JAK USTALAĆ SWOJE PRIORYTETY

 • Hierarchia potrzeb wg A. Maslowa
 • Zasada Pareta – 20/80
 • Metoda ABC
 • Matryca Eisenhowera

3. WARUNKI OPERACYJNOŚCI CELÓW. JAK POPRAWNIE FORMUŁOWAĆ SWOJE CELE

4. SZTUKA PLANOWANIA DZIAŁAŃ DŁUGOTERMINOWYCH I KRÓTKOTERMINOWYCH

 • Strategia Vonneguta
 • Metoda Gantta
 • Metoda ALPEN

5. BARIERY UTRUDNIAJĄCE EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE CZASU W PRACY

 • Organizacja stanowiska pracy
 • Jak odkryć i wyeliminować „pożeraczy czasu”
 • Jak wykorzystać wykres „krzywej zakłóceń” dnia
 • Analiza „spraw wpływających” i umiejętność ich katalogowania
 • Zasady i reguły delegowania zadań

6. STYL ŻYCIA WSPOMAGAJĄCY ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE

 • Jak wykorzystać swój „zegar biologiczny”
 • Nawyk dbania o zdrowie i kształtowania tężyzny fizycznej
 • Nowoczesne strategie uczenia się; techniki szybkiego i skutecznego przyswajania informacji (szybkie czytanie, techniki pamięciowe, mapy myśli)
 • Jak maksymalnie wykorzystywać swój umysł – organizacja jednostek pracy umysłowej, przerwy, relaks i koncentracja, odpoczynek i sen

7. CZAS A STRES. POJĘCIE STRESU. POZYTYWNE I NEGATYWNE NASTĘPSTWA WYSTĘPOWANIA STRESU

 • Czym jest stres?
 • Jakie są typowe objawy stresu? W jaki sposób szybko na nie reagować.
 • W jaki sposób może wpływać na nasze myślenie i działanie?
 • Jakie zmiany wywołuje stres w zachowaniach?

8. TYPOWE ŹRÓDŁA STRESU

Wewnętrzne źródła związane z typem osobowości:

 • Co to jest osobowość typu A?
 • Niska samoocena i jej wpływ na kształtowanie obrazu naszej rzeczywistości.
 • Sposoby radzenia sobie z krytyką.

Zewnętrzne :

 • Sytuacje stresogenne – analiza skali Holmesa określającej wielkość stresu
 • Stres wywołany niewłaściwą komunikacją interpersonalną. Jak panować nad procesem komunikacji. Trening „dopasowania” i „prowadzenia” w komunikacji.
 • Dlaczego inni nas stresują? Rozpoznawanie różnych typów osobowości; indywidualne wzorce myślenia.
 • W jaki sposób zwalczać zjawisko „wypalenia” w pracy?  
 • Ćwiczenia motywacyjne

Masz pytanie? Chcesz zamówić szkolenie? Napisz!

Imię i nazwisko:


Kontakt zwrotny (eMail lub nr telefonu):


Treść: