Działy

Efektywna praca z informacją w biznesie

Cele szkolenia

Proponowana koncepcja treningu obejmuje realizację kompendium materiału z zakresu:

 • szybkiego czytania
 • technik pamięciowych
 • nielineantej techniki notowania

Uczestnictwo w warsztacie pozwoli uczestnikom na odkrycie nowych genialnych możliwości własnego umysłu.
Nabyte umiejętności podczas wspólnych ćwiczeń zaowocują zwiększeniem wewnętrznego optymizmu oraz
wiary we własny potencjał.

Zastosowanie metod Efektywnej Pracy z Informacją w praktyce zawodowej, pozwoli na poszerzanie i zdobywanie
nowej wiedzy o wiele szybciej niż do tej pory z o wiele większą przyjemnością bez względu na rodzaj i przedmiot
nowej wiedzy, wiek uczącego się w systemie „RAZ A DOBRZE”  -  bez konieczności nadmiernych powtórek.

Zapraszamy do wejścia w grono ludzi świadomych własnych możliwości i odkrycia potencjału intelektualnego
drzemiącego w każdym z nas.

Korzyści

Uczestnicy szkolenia:

 • Opanują w stopniu podstawowym informacje na temat umiejętności szybkiego czytania oraz poznają elementy metodyki i plan pracy własnej;
 • Nauczą się wykonywać ćwiczenia relaksacyjne i ćwiczenia poprawiające koncentrację;
 • Zdobędą podstawowe informacje na temat Neurolingwistycznego Programowania, nauczą się poprawnie formułować cele, poznają ćwiczenia wizualizacyjne;
 • Nauczą się notować za pomocą Map Myśli, nabędą umiejętność wykorzystywania MM do zapamiętywania informacji, przygotowywania na ich podstawie prezentacji, spotkań i rozmów handlowych;
 • Poznają zastosowanie głównych techniki pamięciowych w codziennej pracy i życiu prywatnym;
 • Posiądą wiedzę dotyczącą budowy i funkcjonowania mózgu pod kątem wykorzystania jego naturalnych funkcji w procesach myślenia i zapamiętywania;

Program

1. ZNACZENIE PRAWIDŁOWEGO CZYTANIA W ŻYCIU ZAWODOWYM I OSOBISTYM.

 • Test na prędkość czytania oraz poziom rozumienia

2. ĆWICZENIA - SZYBKIE CZYTANIE:

 • Eliminacja barier w czytaniu,
 • Poszerzanie jednostki informacyjnej i łączenie jej w większe całości,
 • Nauka prawidłowego prowadzenia wzroku
 • Gimnastyka mięśni oka.

3. ROLA KONCENTRACJI, RELAKSU ORAZ WYOBRAŹNI W PROCESIE SZYBKIEGO CZYTANIA.

4. MIND MAPPING  (nowoczesny, kreatywny system notowania przy pomocy map myśli)

5. POZNANIE TRZECH GŁÓWNYCH TECHNIK PAMIĘCIOWYCH:

 • Łańcuchowa Metoda Skojarzeń(ŁMS),
 • Technika Słów Zastępczych (TSZ),
 • Zakładkowa Metoda Zapamiętywania (ZMZ)wraz z tzw. Głównym Systemem Pamięciowym

6. JAK ZAPAMIĘTYWAĆ SZYBKO, SKUTECZNIE I BEZSTRESOWO DOWOLNE INFORMACJE LICZBOWE, M.IN.:

 • Beny,
 • Stopy procentowe,
 • Indeksy giełdowe,
 • Numery telefonów i kont, numery katalogowe, kody literowo-liczbowe,
 • Daty i wiele innych.

7. W BIZNESIE LICZY SIĘ RÓWNIEŻ TO KOGO ZNASZ, I CO O NIM WIESZ. 
    OPANUJ SZTUKĘ ZAPAMIĘTYWANIA:

 • Imion i nazwisk,
 • Tytułów i stanowisk,
 • Miejsc, nazw firm, wydziałów, itp.

8. JAK ZAPAMIĘTYWAĆ BEZ ZBĘDNYCH NOTATEK:

 • Teksty przemówień,
 • Przebieg narad i posiedzeń,
 • Treść czytanych materiałów, raportów, artykułów, itp.

9. JAK STWORZYĆ ŚRODOWISKO SPRZYJAJĄCE EFEKTYWNEJ PRACY WŁASNEGO MÓZGU.

Masz pytanie? Chcesz zamówić szkolenie? Napisz!

Imię i nazwisko:


Kontakt zwrotny (eMail lub nr telefonu):


Treść: