Działy

Budżetowanie dla niefinansistów

Cele szkolenia

Sporządzenie realnego i możliwego do zrealizowania budżetu na 2013 rok!

Korzyści

Szkolenie oferuje uczestnikom wiele wymiernych korzyści.

Program

1. Metody sporządzania budżetów:

 • Techniki sporządzania budżetów:

- Od dołu do góry

- Od góry do dołu

 • Metodą kosztu historycznego - klasyczne
 • Metodą kosztu od zera – zerowe
 • Metodą naprzemienną

2. Typy budżetów:

 • Budżet stały
 • Budżet kroczący
 • Budżet elastyczny

3. System raportowania budżetowego

4. Kontrola systemu budżetowego

5. 10 przykazań budżetowania

Praktyczne warsztaty budżetowe z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel

6. Budżetowanie kosztów metodą kosztu historycznego i budżetu od zera:

 • Wynagrodzeń i personalnych
 • Floty
 • Koszty szkoleń i rozwoju pracowniczego
 • Koszty absencji pracowników
 • Pozostałych stałych – amortyzacja, czynsze,
 • Pozostałych zmiennych
 • Wg działów, osób, rodzajów kosztów występujących w przedsiębiorstwie
 • Przygotowanie narzędzi budżetowych

7. Budżetowanie sprzedaży:

 • Wg towarów
 • Wg klientów
 • Wg producentów
 • Wg regionów i kanałów sprzedaży

8. Budżetowanie zakupu:

 • Wg towarów
 • Wg producentów

9. Budżetowanie zapasów:

 • Wg produktów
 • Wg lokalizacji
 • Wg częstotliwości wydań

Masz pytanie? Chcesz zamówić szkolenie? Napisz!

Imię i nazwisko:


Kontakt zwrotny (eMail lub nr telefonu):


Treść: