Działy

Tematy szkoleniowe

Lp.Nazwa szkolenia
1 Skuteczna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów w zespole
2 Asertywność i techniki antystresowe
3 Zarządzanie czasem i organizacja czasu pracy
4 Techniki kreatywnego myślenia oraz twórcze rozwiązywanie problemów
5 ZARZĄDZANIE PERSONELEM - psychologiczne aspekty przewodzenia zespołem pracowniczym oraz budowania autorytetu LIDERA.
6 Zarządzanie sobą w czasie. Techniki kontroli emocji i radzenia sobie ze stresem.
7 Strategie neuromarketingu i neuropsychologii we współczesnym biznesie
8 Efektywna praca z informacją w biznesie
9 Budżetowanie dla niefinansistów
10 Efektywność przedstawicieli handlowych - budowanie relacji handlowych
11 Kreatywność w biznesie
12 Profesjonalne standardy obsługi Klienta
13 MBO – Zarządzanie przez cele
14 Analiza konkurencji
15 Handlowe strategie negocjacyjne - poziom zaawansowany
16 Efektywność przedstawicieli handlowych - kompendium
17 Techniki prowadzenia prezentacji
18 Program Excel w dziale personalnym - warsztaty specjalistyczne
19 Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza produkcji krok I
20 Techniki negocjacji sprzedażowych i zakupowych
21 Prowadzenie zebrań i profesjonalne wystąpienia publiczne
22 Motywacja i ocena pracownicza krok I
23 Motywacja i ocena pracownicza krok II
24 Warsztat dla brygadzistów - krok II spotkanie praktyków
25 Zaawansowany system wynagrodzeń
26 Kształtowanie nawyków skutecznego działania - inspirujący trening doskonalenia osobowości
27 Droga do wewnętrznej równowagi
28 Warsztat doskonalenia pracy w telemarketingu - trening zaawansowany
29 Profesjonalne zarządzanie projektami w organizacji
30 Zarządzanie stresem i kontrolowanie emocji
31 Komunikacja w zespole